• "Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym" - Wł. St. Reymont.
  • Pasowanie na ucznia klasy pierwszej
  • Zlot szkół im. Władysława Stanisława Reymonta
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Bóg - Honor - Ojczyzna

       SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. WŁ. ST. REYMONTA W SOLCU

       

P R O G R A M Y

 

 

 

P A R T N E R Z Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osiągnięcia uczniów kl. VIII Szkoły Podstawowej

im. Wł. St. Reymonta w Solcu.

 

Po raz  kolejny uczniowie : Krzysztof Kijewski i Jakub Szkopiński wzięli udział w IV Międzyszkolnym Konkursie Multimedialnym o tematyce profilaktycznej ,,Młodość bez nałogów”.

Konkurs został zorganizowany w Szkole Podstawowej im. Marszałka Piłsudskiego w Sierakówku przez panie: A. Dyszkiewicz, J. Mańkowską  i E. Rędzikowską.

Celem przeglądu było:

  • uświadomienie zagrożeń wypływających z używania substancji powodujących uzależnienie,
  • wskazywanie prawidłowych wzorców zachowań,
  • kształtowanie poczucia odpowiedzialności ponoszenia konsekwencji za własne czyny, zachowania,
  • wzmacnianie poczucia własnej wartości.

   Pod opieką p. K. Smyczyńskiej uczniowie przygotowali indywidualnie prezentacje multimedialne o tematyce profilaktycznej(alkohol, dopalacze, narkotyki, papierosy). Wskazali negatywne konsekwencje uzależnień na dalsze życie młodego człowieka.

   Otrzymali cenne nagrody rzeczowe i dyplomy, które w imieniu p. dyrektor Elżbiety Koryckiej wręczyła p. dyrektor Bogusława. Filińska.         

 

                                                                                                Katarzyna Smyczyńska