• "Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym" - Wł. St. Reymont.
  • Pasowanie na ucznia klasy pierwszej
  • Zlot szkół im. Władysława Stanisława Reymonta
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Bóg - Honor - Ojczyzna

Zdjęcia  powstały dzięki dofinansowaniu naszej szkoły przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Laboratoria Przyszłości.

W dn. 8 – 9 października 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Gołębiewku k. Kutna odbywał się XXIV Zlot Szkół Reymontowskich oraz XVI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Mówimy Reymontem. To niezwykłe wydarzenie uświetniła swoją obecnością znana aktorka, odtwórczyni roli filmowej Jagny w „Chłopach” w reż. Jana Rybkowskiego – pani Emilia Krakowska. Naszą szkołę, należącą do rodziny szkół Reymontowskich,  reprezentowali:

  • Agnieszka Szkopińska – uczennica klasy VII; uczestniczka konkursu recytatorskiego,
  • Zuzanna Komorowska, Gabriela Burdzińska oraz Daniel Niedźwiecki – skład osobowy pocztu sztandarowego,
  • Amelia  Rosiak i Krystian Sadowski – członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Solec”.

Opiekę nad młodzieżą sprawowały: p. dyr. Bogusława Filińska oraz p. Jolanta Kołodziejczak. Inscenizację artystyczną przygotowała choreograf zespołu – p. Kamila Gutowska. W drugim dniu zlotu, po uroczystej Mszy św. w kościele p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kutnie, uczestnicy spotkania przenieśli się do Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Gołębiewku, gdzie prezentowali historię i dorobek swoich szkół. Prezentację naszej placówki  uświetnił występ przedstawicieli ZPiT „Solec”, którzy wykonali inscenizację pt.: „Sianokosy”, wzbudzając podziw i uznanie wśród zgromadzonych gości.

Po przemówieniach zaproszonych gości i części artystycznej przygotowanej przez gospodarzy zjazdu, nastąpiło ogłoszenie wyników XVI Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Mówimy Reymontem”. Z dumą pragniemy poinformować, że dzięki pięknej interpretacji fragmentu powieści Wł.St. Reymonta „Chłopi”, uczennica naszej szkoły - Agnieszka Szkopińska zdobyła III miejsce. Nad merytorycznym i praktycznym przygotowaniem laureatki do konkursu czuwała p. Katarzyna Smyczyńska.

Wyrażamy zadowolenie, iż przynależymy do wielkiej Rodziny Reymontowskiej, dzięki czemu poszerzamy wiedzę o kulturze polskiej wsi, kultywujemy tradycje ludowe oraz doskonalimy piękno języka ojczystego, co jest niewątpliwie wyrazem naszej tożsamości. 

Bogusława Filińska

Dyrektor

Szkoły Podstawowej

im. Wł. St. Reymonta w Solcu

Podkategorie