• "Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym" - Wł. St. Reymont.
  • Pasowanie na ucznia klasy pierwszej
  • Zlot szkół im. Władysława Stanisława Reymonta
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Bóg - Honor - Ojczyzna

[Więcej zdjęć]

16 maja uczniowie klasy czwartej naszej szkoły wzięli udział w Pikniku Wojewody Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Impreza organizowana w Ramach Mazowieckiego Tygodnia Bezpieczeństwa odbyła się na terenie Szkoły Podstawowej  Nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku. Gośćmi honorowymi pikniku  byli: Poseł na Sejm RP Anna Cicholska, Mazowiecki Wicekurator Oświaty Krzysztof  Wiśniewski oraz Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku Marlena Mazurska.

Wiedza z zakresu bezpieczeństwa przedstawiana była na sześciu stanowiskach w Formie zabawy, czyli jako: konkursy, quizy, zawody, pokazy sprzętu służb ratowniczych i nauki udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie mogli wszystkiego dotknąć, poćwiczyć na udostępnionych stanowiskach, sprawdzić swoje umiejętności w przygotowanych zabawach i zadaniach. Ale przede wszystkim otrzymali potężną dawkę wiedzy z zakresu bezpieczeństwa przekazaną przez specjalistów. Zdecydowana  większość omawianych tematów to były sytuacje z życia wzięte, a nie wiedza czysto podręcznikowa. Atrakcyjność imprezy oraz zaangażowanie uczniów najlepiej oddają zdjęcia.

 

Szkolny Konkurs Recytatorski -,,Mówimy Reymontem”

1. Organizator: p. Katarzyna Smyczyńska

2. Patronat: p. dyr. Bogusława Filińska

3. Czas i miejsce konkursu: 23 maja 2022 r. w sala 112

4. Cele.

  • Popularyzacja twórczości Reymonta.
  • Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich.
  • Poszukiwanie nowatorskich interpretacji utworów Reymonta.
  • Rozbudzanie wrażliwości na piękno prozy Reymonta.
  • Wyszukiwanie i promocja nowych talentów.

Zasady uczestnictwa:

1.Konkurs organizowany jest :

a) dla uczniów kl. IV- VII szkoły podstawowej,

2. Do konkursu może przystąpić każdy chętny uczeń/uczennica.

3. Każdy uczestnik recytuje ten sam fragment prozy Reymonta, wybrany przez nauczyciela-opiekuna.

4. Karty zgłoszenia do konkursu oraz teksty do nauczenia u p. K. Smyczyńskiej

5. Jury dokona oceny wg następujących kryteriów:

- znajomość tekstu na pamięć,
- interpretacja utworu ( tempo, intonacja, modulacja głosu),
-kultura słowa,
-ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny)

Skład jury:

 Przewodnicząca: p. dyr. Bogusława Filińska           

Członek: p. Katarzyna Smyczyńska                                           

Członek: p. Jolanta Kołodziejczak          

         

Nagroda.

- Uczeń/uczennica, który zajmie I miejsce w szkole podstawowej weźmie udział w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim - ,,Mówimy Reymontem”.

- Za uzyskanie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca uczniowie otrzymają pamiątkowe dyplomy i celujące oceny (cząstkowe) z języka polskiego.

                                                    

Podkategorie