• "Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym" - Wł. St. Reymont.
  • Pasowanie na ucznia klasy pierwszej
  • Zlot szkół im. Władysława Stanisława Reymonta
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Bóg - Honor - Ojczyzna

28 lutego 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku odbyły się miejsko – gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. To już XLV edycja OTWP, który jest okazją do zainteresowania uczniów niezwykle ważną problematyką szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej. Szkołę Podstawową im. Wł. St. Reymonta w Solcu reprezentowali uczniowie: Urszula Świątkowska (kl. 4), Laura Jaworska ( kl. 4), Marcel Cichocki ( kl.5)  i Kuba Pirowski (kl. 6).

Wiedza uczestników podczas eliminacji miejsko-gminnych OTWP sprawdzana była testem, na który składało się 30 pytań. Urszula Świątkowska, uczennica klasy 4. naszej szkoły wykazała się bogatą wiedzą na temat bezpieczeństwa pożarowego, ochrony życia i zdrowia ludzi oraz ochrony środowiska, zdobywając zaszczytne 2 miejsce w turnieju.

Serdecznie gratulujemy naszym uczniom udziału w zmaganiach turniejowych i życzymy powodzenia w przyszłych edycjach konkursu.

.