2017  Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Solcu