26 kwiecień 2018
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Zlot Szkół Reymontowskich
  • Edukacja przez zabawę
  • im. Władysława Stanisława Reymonta
  • Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Solec

1. Organizator: p. Katarzyna Smyczyńska

2. Patronat: p. dyr. Anna Wojciechowska

3. Czas i miejsce konkursu: 06 czerwca 2018 r., godz.13.00, sala 112 w szkole w Solcu.

4. Cele.
• Popularyzacja twórczości Reymonta,
• Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich,
• Poszukiwanie nowatorskich interpretacji utworów Reymonta,
• Rozbudzanie wrażliwości na piękno prozy Reymonta.
• Wyszukiwanie i promocja nowych talentów.

Zasady uczestnictwa:
1.Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:
a) dla uczniów kl. IV- VII szkoły podstawowej,
b) dla uczniów kl. II g.

2. Do konkursu może przystąpić każdy chętny uczeń/uczennica.

3. Każdy uczestnik recytuje ten sam fragment prozy Reymonta, wybrany przez nauczyciela-opiekuna.

4. Karty zgłoszenia do konkursu oraz teksty do nauczenia są u nauczycielek języka polskiego: p. A. Cichosz, p. M. Durmy i p. K. Smyczyńskiej.

5. Jury dokona oceny wg następujących kryteriów:
- znajomość tekstu na pamięć,
- interpretacja utworu ( tempo, intonacja, modulacja głosu),
- kultura słowa,
- ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny)

Skład jury:
Szkoła Podstawowa Gimnazjum
Przewodnicząca: p. dyr. Anna Wojciechowska 
Członowie: p. Katarzyna Smyczyńska, p. Agnieszka Cichosz, p. Małgorzata Durma, p. Jolanta Kołodziejczak, Jolanta Michalak.

Nagroda.
-Uczeń/uczennica, który zajmie I miejsce w szkole podstawowej weźmie udział w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim - ,,Mówimy Reymontem”.
-Uczeń/uczennica, który zajmie I miejsce w gimnazjum weźmie udział w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim - ,,Mówimy Reymontem”.
- Za uzyskanie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca uczniowie otrzymają pamiątkowe dyplomy i celujące oceny (cząstkowe) z języka polskiego.

 

 

 

27 marca 2018 r., w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie,  odbył się V Regionalny Konkurs "Z poezją na ojczystych ścieżkach...". Do tegorocznej - V edycji - zgłosiło się 30 recytatorów z gostynińskich i okolicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ciesząca się od lat zainteresowaniem inicjatywa ma na celu promowanie polskiej literatury i sztuki, w szczególności artystów z ziemi gostynińskiej i płockiej. W tegorocznej edycji, gościem specjalnym był rodzimy artysta, malarz i rzeźbiarz, znany, ceniony i wielokrotnie nagradzany w Polsce i poza granicami, Pan Tadeusz Biniewicz.

Zwycięzcy w kategorii szkół podstawowych:
I miejsce - Natalia Grądziel - Szkoła Podstawowa w Lucieniu
II miejsce - Natalia Zabłotowicz - Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
III miejsce - Mateusz Mularczyk - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie

Wyróżnienia otrzymali:
Adam Migdalski - Szkoła Podstawowa w Lucieniu
Iga Wawrzyniak - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie
Kamila Brzezińska - Szkoła Podstawowa im. ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie

Zwycięzcy w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce - Oliwia Kryska - Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusz Kościuszki z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gostyninie
II miejsce - Adam Kulaziński - Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie
III miejsce - Wiktoria Kamińska - Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusz Kościuszki z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gostyninie
Wyróżnienie otrzymała Anna Frątczak z Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie.
 

Szkołę w Solcu reprezentowały jeszcze: Justyna Toruniewska i Natalia Żołnowska
Wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom dziękujemy za zaangażowanie,zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy za rok.
Organizatorzy.

W roku szkolnym 2017/2018 w projekcie wzięli udział uczniowie klasy drugiej gimnazjum. Klasa została podzielona na grupy, do każdej z nich został przydzielony nauczyciel-opiekun. Wszyscy pracowali zespołowo, uczyli się umiejętności pracy w grupie, przyswajali oraz utrwalali wiedzę.

I grupa - opiekun p. P. Pilichowicz

 Temat: Historia Zespołu Pieśni i Tańca ,,Solec".

 Uczniowie:

• Maja Jesionowska,
• Izabela Majewska,
• Kuba Suwalski,
• Patryk Staszewski,
• Kzysztof Żbikowski.

II grupa - opiekunowie: p. M. Żuber, p. W. Godlewski.

 Temat: Zdrowy styl życia.

 Uczniowie:

• Wiktoria Bąbrych,
• Klaudia Chmielewska,
• Kinga Idziak,
• Julia Kowalczyk,
• Natalia Kuczaj,

Kacper Wiliński.

III grupa - opiekun ks. S. Buńkowski.

 Temat: Hinduizm-najstarsza religia świata.

Uczniowie:

Wiktoria Majtczak,
Oliwia Rutecka,
Weronika Sztela,
Natalia Tomaszewska,
Dominik Turek.

Prezentacja projektu odbyła się 21 marca 2018 r. w sali 23 przed społecznością uczniowską  i nauczycielami Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Solcu.