• "Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym" - Wł. St. Reymont.
  • Pasowanie na ucznia klasy pierwszej
  • Zlot szkół im. Władysława Stanisława Reymonta
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Bóg - Honor - Ojczyzna

       SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. WŁ. ST. REYMONTA W SOLCU

       

P R O G R A M Y

 

 

 

P A R T N E R Z Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKRUTACJA
DO ODDZIAŁÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
I KLAS I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

  

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Solcu informuje, że w zakładce  REKRUTACJA  znajdują się dokumenty dot. postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego i  klasy I na rok szkolny 2022/ 2023.

Od 1 marca do 18 marca 2022 r. trwa rekrutacja do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego i klasy I.

Wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.

Ostateczny termin składania wniosków – 18 marca 2022 r.