• "Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym" - Wł. St. Reymont.
  • Pasowanie na ucznia klasy pierwszej
  • Zlot szkół im. Władysława Stanisława Reymonta
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Bóg - Honor - Ojczyzna

Dnia 09 listopada, jak każdego roku, w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 11 listopada – Święta Niepodległości.Uczniowie oraz nauczyciele zebrali się wsali gimnastycznej, aby uczestniczyć w wydarzeniu, któregoartystyczną oprawę przygotowali przedstawiciele klas IV –VIII pod kierunkiem p. Marietty Dan. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego, który wprowadził zebranych w uroczysty i podniosły nastrój. Montaż słowno-muzyczny składał się z patriotycznych wierszy recytowanych przez uczniów, krótkich scenek oraz komentarza historycznego podejmującego temat przyczyn utraty niepodległości Polski oraz walki o wolność Ojczyzny. Wszyscy uczniowie oglądali występ z zaciekawieniem. Akademia kolejny raz przypomniała uczniom, jak ważna i wyjątkowa jest pamięć o tych, którzy walczyli za naszą wolność.Głos zabrała pani dyrektor Bogusława Filińska, bypodziękować uczniom za występ, ale przede wszystkim podkreślić, że powinnością każdego z nas jest pielęgnowanie w sobie patriotycznej postawy prawdziwego Polaka.

Szkoła przystąpiła również do akcji „Niepodległa do hymnu”, której pomysłodawcą i koordynatorem jest Biuro Programu „Niepodległa”.

„Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka”- Ks. Mieczysław Maliński

Społeczność Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Solcu zawsze przyłącza się do niesienia dobra. Wiemy, czym jest wrażliwość na potrzeby innych, empatia oraz otwarta postawa wobec cierpiących i potrzebujących. Kiedy przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie nominowali nas do challenge’u dla Konradka, czyli  akcji mającej na celu ratowanie zdrowia ucznia klasy Ib tejże szkoły - Konrada Radeckiego, przyjęliśmy wyzwanie z wielką ochotą.  Konradku! Wierzymy, iż dobro zwycięży i wyjdziesz z tej trudnej walki zwycięsko!
Przyłączając się do pomocy charytatywnej dla naszego kolegi, nie potrzeba zbyt wiele.Wystarczy zatańczyć do utworu Master KG – Jeruzalema i przeprowadzić zbiórkę pieniędzy potrzebnych na jego dalsze leczenie.
Relację z udziału w akcji przedstawicieli naszej szkoły można obejrzeć, klikając: https://youtu.be/e6b9OesPO0o

Szkoła Podstawowa w Solcu nominuje:

- Szkołę Podstawową im. Marii Kownackiej w Sokołowie.

- Szkołę Podstawową w Teodorowie.

Tutaj można przeczytać informację na temat szczegółów choroby Konradka oraz dokonać wpłaty środków na leczenie chłopca: https://www.siepomaga.pl/konrad-radecki

                                                                                                                          Anna Witkoś

Film powstał dzięki dofinansowaniu naszej szkoły przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Laboratoria Przyszłości.

Film powstał dzięki dofinansowaniu naszej szkoły przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Laboratoria Przyszłości.

 

Podkategorie