• "Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym" - Wł. St. Reymont.
  • Pasowanie na ucznia klasy pierwszej
  • Zlot szkół im. Władysława Stanisława Reymonta
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Bóg - Honor - Ojczyzna

Informator Edukacyjny 2024/2025 
[Pobierz]


15 maja 2024 r. rusza nabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025. Na terenie Powiatu Gostynińskiego funkcjonują trzy szkoły ponadpodstawowe oferujące kształcenie odpowiednio w liceum ogólnokształcącym, technikum oraz branżowej szkole I stopnia.
1. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie
https://logostynin.edupage.org/a/rekrutacja
2. Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie
https://zs2-gostynin.edu.pl/index.php/rekrutacja-2024-2025
3. Gostynińskie Centrum Edukacyjne
https://gce.gostynin.edu.pl/index.php/rekrutacja.html
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 odbywa się w sposób tradycyjny poprzez złożenie w szkole wniosku podpisanego przez kandydata i co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego. Zasady rekrutacji do poszczególnych szkół zostały określone w regulaminie rekrutacji każdej ze szkół. Regulamin rekrutacji oraz wzór wniosku o przyjęcie do danej szkoły są dostępne na stronie internetowej każdej ze szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Gostyniński. Szczegółowe terminy rekrutacji zostały określone w Załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 6 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2024 r. terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych.

[Pobierz dokumenty]

12 kwietnia 2024r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Szczawinie Kościelnym odbył się VI Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Marii Kownackiej „O uśmiech Plastusia”. Głównymi celami konkursu była  popularyzacja poezji i prozy dziecięcej, rozbudzanie zainteresowania twórczością Marii Kownackiej oraz kształtowanie ducha zdrowej rywalizacji wśród dzieci i uczniów.
Szkołę Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu reprezentowała w kategorii klas I-III Marcelina Wichrowska – wyróżnienie. Uczennica prezentowała fragment prozy z „Plastusiowego pamiętnika” – „O Tosi, o Bronku i o mysim ogonku”.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

[Zobacz zdjęcia]

16 kwietnia w siedzibie Gostynińsko - Włocławskiego Parku Krajobrazowego w Kowalu, odbył się konkurs plastyczny zatytułowany - "Najbardziej na świecie znany "Ptasi Polak" to..."  Celem konkursu było rozwijanie zdolności i wyobraźni plastycznej inspirowanej światem przyrody - bocianem białym oraz terenami na których ten ptak występuje. W konkursie wzięły udział dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli z terenu parku. Szkołę Podstawową im. Wł. St. Reymonta w Solcu reprezentowali: uczeń kl. III - NATAN KRYSKA, który zajął I miejsce oraz ZUZANNA SOBOLEWSKA z oddziału przedszkolnego, która została wyróżniona.

Gratulujemy laureatom i życzymy jeszcze wielu sukcesów.

[Zobacz zdjęcia]


Dziękujemy wszystkim którzy wzięli udział w wydarzeniu 🙂
Samorząd Uczniowski

[Zdjęcia  cz. 1]

[Zdjęcia  cz. 2]

Wycieczka oddziału przedszkolnego i klasy II do HAPPY PARKU w Stróżewku.
Było SUPER !!!

[Zobacz zdjęcia]

3 kwietnia obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Uczniowie aktywnie włączyli się w rozpowszechnianie i poszerzanie wiedzy o autyzmie. Poniżej przedstawiamy efekt ich działań.

Samorząd Uczniowski

[Zobacz zdjęcia]

W dniu 15.03.2024 r. komisja konkursowa w skład której weszli Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski oraz Wicestarosta Gostyniński Maria Wróblewska, wyłoniła laureatów Powiatowego Konkursu Plastycznego pt. „Pocztówka z Powiatu Gostynińskiego”. Konkurs z okazji 25-lecia Powiatu Gostynińskiego ogłoszony przez Starostę Gostynińskiego Arkadiusza Boruszewskiego oraz Wicestarostę Gostynińskiego Marię Wróblewską, skierowany był do dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży ze szkół średnich oraz średnich branżowych z terenu powiatu gostynińskiego. Celem konkursu było rozwijanie kreatywności, świadomości społecznej  poprzez twórcze wyrażenie ich związku ze środowiskiem lokalnym. Rozdanie nagród odbyło się 23.03.2024 r.  podczas obchodów 25-lecia Powiatu Gostynińskiego w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie. Szkołę Podstawową im. Wł. St. Reymonta w Solcu reprezentowali: Zofia Augustyniak, Marcelina Wichrowska i Piotr Wasielewski z klasy I, Antoni Waćkowski i Wiktor Broda z klasy II oraz Maja Grzybowska, Ksawier Jendrzejewski, Natan Kryska i Matylda Kijewska z klasy III. Uczniowie naszej szkoły wykazali się bogatą wyobraźnią, niezwykłymi zdolnościami plastycznymi oraz ogromną pomysłowością. LAURETAMI KONKURSU ZOSTALI: MAJA GRZYBOWSKA I KSAWIER JENDRZEJEWSKI Z KLASY III - opiekun pani Iwona Dębińska. 
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Wychowawczyni: Iwona Dębińska

[Zobacz zdjęcia]

Zgodnie z tradycją naszej szkoły, 21 marca świętowaliśmy wspólnie nadejście wiosny. Cała społeczność szkolna wraz z nauczycielami spotkała się w tym dniu na sali gimnastycznej, aby świętować ten dzień. 
Podczas uroczystości odbyły się dwa konkursy, podczas których rolę jury pełnili nauczyciele naszej szkoły: p. Jolanta Kołodziejczak, p. Anna Witkoś oraz p. Małgorzata Schulz.
Pierwszy z nich, konkurs na "Szaloną Fryzurę" był dedykowany do wszystkich dzieci i uczniów szkoły.

Wyniki konkursu:
I miejsce - Basia Mieszkalska, klasa III
II miejsce - Piotruś Wasielewski, klasa I
III miejsce - Bartek Kurek, klasa IV
Wyróżnienia - Iga Wudarczyk i Marcelina Wojtaszewska, Oddział Przedszkolny 
W konkursie plastycznym "Pani Wiosna", wzięły udział dzieci z Oddziału Przedszkolnego, Punktu Przedszkolnego oraz uczniowie klas I-III.

Wyniki:
I miejsce zajęła klasa III
II miejsce - klasa I
III miejsce - Punkt Przedszkolny
Wyróżnienia: Oddział Przedszkolny oraz klasa II
Kolejna konkurencja, quiz o szkole -  był dedykowany dla uczniów klas IV-VIII. Uczniowie dzielnie walczyli wykazując się niezwykłą wiedzą o naszej placówce.

Wyniki quizu:
I miejsce - klasa V
II miejsce - klasa VII
III miejsce - klasa IV
IV miejsce - klasa VIII
V miejsce - klasa VI
Każda klasa miała okazję zaprezentować się w wiosennych kolorach, Uczniowie biorący udział w akcji "Dzień bez plecaka" wykazali się niezwykłą pomysłowością, przynosząc swoje rzeczy w oponie, worku, koszyku a także walizce.
Nie zapomnieliśmy również o przypadającym na 21 marca - Dniu Kolorowej Skarpetki. Wszyscy uczniowie w ramach solidarności z Osobami z Zespołem Downa założyli dwie inne skarpetki.
Po części oficjalnej w sali udaliśmy się wszyscy na pochód wiosenny wraz z transparentem "Witaj wiosno".
Uroczystość zakończyliśmy ogniskiem z kiełbaskami i zabawą na świeżym powietrzu. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział oraz pomoc w organizacji Pierwszego Dnia Wiosny.

K. Warsicka
E. Chmielewska

[Zobacz zdjęcia]

     29 lutego 2024r. w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom XXX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Kwiaty dla Babci i Dziadka” i X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt. „Wiersz o Babci i Dziadku”. Konkursy organizowane przez Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole zostały objęte Patronatem Honorowym Pani Minister Edukacji Barbary Nowackiej i Pani Minister do spraw Polityki Senioralnej Marzeny Okły-Drewnowicz.

     Celem przedsięwzięcia było wychowanie dzieci i młodzieży w duchu szacunku dla wartości rodzinnych, kształtowanie silnych więzi rodzinnych, zwrócenie uwagi na ogromną rolę Babci i Dziadka w wychowaniu dzieci. Niezwykle także ważnym  celem tego konkursu jest promowanie i rozwijanie młodych talentów oraz rozwijanie wyobraźni twórczej.  

     Uroczystość zaszczyciły obecnością Pani Minister Edukacji Barbara Nowacka oraz Pani Minister do spraw Polityki Senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz. Wyraziły słowa podziękowania i uznania organizatorom konkursów i Gali Laureatów za bardzo cenną i ciekawą inicjatywę dla dobra młodego pokolenia i integracji rodziny. W wydarzeniu wzięła udział aktorka, Honorowa Babcia - Pani Teresa Lipowska, która jest przewodniczącą komisji konkursowej wszystkich dziesięciu edycji konkursu literackiego. W trakcie gali odczytała najlepsze wiersze młodych artystów, laureatów bieżącej edycji. Obecna była również przewodnicząca komisji konkursowej wszystkich trzydziestu edycji konkursu plastycznego - artysta plastyk Anna Ozga. Serdeczne gratulacje, podziękowania i życzenia przekazała uczestnikom Gali w swoim wystąpieniu Przewodnicząca Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole -  Pani Zofia Grzebisz-Nowicka.

     Miło nam poinformować, że  komisja konkursowa nagrodziła dwoje uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Solcu. Należą do nich: Ksawier Jendrzejewski z klasy III - trzecia nagroda za pracę pt. „Słoneczniki” (nauczyciel pani Iwona Dębińska)  i  Zuzanna Lewandowskaz klasy IV - III miejsce za wiersz pt. „Kochamy Was, Dziadkowie” (nauczyciel pani Katarzyna Smyczyńska). Uczniowie naszej szkoły wykazali się bogatą wyobraźnią, niezwykłymi zdolnościami literackimi i plastycznymi oraz ogromną pomysłowością. 

Gratulujemy laureatom konkursów i życzymy dalszych sukcesów.                                                                                                                                                                                                              Iwona Dębińska

Podkategorie