• "Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym" - Wł. St. Reymont.
 • Pasowanie na ucznia klasy pierwszej
 • Zlot szkół im. Władysława Stanisława Reymonta
 • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
 • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
 • Bóg - Honor - Ojczyzna

       SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. WŁ. ST. REYMONTA W SOLCU

       

P R O G R A M Y

 

 

 

P A R T N E R Z Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Więcej zdjeć]

Konkurs  odbył się 27 maja 2022 r.

Jego celem było:

 • popularyzacja twórczości Reymonta,
 • rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich,
 • poszukiwanie nowatorskich interpretacji utworów Reymonta,
 • rozbudzanie wrażliwości na piękno prozy Reymonta,
 • wyszukiwanie i promocja nowych talentów.

Jury w składzie:

-dyr. B. Filińska. K. Smyczyńska, J. Kołodziejczak wzięły pod uwagę:

 • znajomość tekstu na pamięć,
 • tempo, intonację, modulację głosu,
 • kulturę słowa,
 • ogólny wyraz artystyczny.

Wyniki konkursu.

I miejsce-Agnieszka Szkopińska

II miejsce-Łucja Marciniak

III miejsce-Malwina Szkopińska

Wyróżnienie-Natalia Popek

Agnieszka Szkopińska będzie reprezentować naszą szkołę w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim- ,,Mówimy Reymontem” w Gołębiewku k. Kutna.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w recytacji fragmentów utworów naszego patrona szkoły -Władysława Stanisława Reymonta.

                                                                                          Katarzyna Smyczyńska

[Więcej zdjęć]

16 maja uczniowie klasy czwartej naszej szkoły wzięli udział w Pikniku Wojewody Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Impreza organizowana w Ramach Mazowieckiego Tygodnia Bezpieczeństwa odbyła się na terenie Szkoły Podstawowej  Nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku. Gośćmi honorowymi pikniku  byli: Poseł na Sejm RP Anna Cicholska, Mazowiecki Wicekurator Oświaty Krzysztof  Wiśniewski oraz Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku Marlena Mazurska.

Wiedza z zakresu bezpieczeństwa przedstawiana była na sześciu stanowiskach w Formie zabawy, czyli jako: konkursy, quizy, zawody, pokazy sprzętu służb ratowniczych i nauki udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie mogli wszystkiego dotknąć, poćwiczyć na udostępnionych stanowiskach, sprawdzić swoje umiejętności w przygotowanych zabawach i zadaniach. Ale przede wszystkim otrzymali potężną dawkę wiedzy z zakresu bezpieczeństwa przekazaną przez specjalistów. Zdecydowana  większość omawianych tematów to były sytuacje z życia wzięte, a nie wiedza czysto podręcznikowa. Atrakcyjność imprezy oraz zaangażowanie uczniów najlepiej oddają zdjęcia.

 

Szkolny Konkurs Recytatorski -,,Mówimy Reymontem”

1. Organizator: p. Katarzyna Smyczyńska

2. Patronat: p. dyr. Bogusława Filińska

3. Czas i miejsce konkursu: 23 maja 2022 r. w sala 112

4. Cele.

 • Popularyzacja twórczości Reymonta.
 • Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich.
 • Poszukiwanie nowatorskich interpretacji utworów Reymonta.
 • Rozbudzanie wrażliwości na piękno prozy Reymonta.
 • Wyszukiwanie i promocja nowych talentów.

Zasady uczestnictwa:

1.Konkurs organizowany jest :

a) dla uczniów kl. IV- VII szkoły podstawowej,

2. Do konkursu może przystąpić każdy chętny uczeń/uczennica.

3. Każdy uczestnik recytuje ten sam fragment prozy Reymonta, wybrany przez nauczyciela-opiekuna.

4. Karty zgłoszenia do konkursu oraz teksty do nauczenia u p. K. Smyczyńskiej

5. Jury dokona oceny wg następujących kryteriów:

- znajomość tekstu na pamięć,
- interpretacja utworu ( tempo, intonacja, modulacja głosu),
-kultura słowa,
-ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny)

Skład jury:

 Przewodnicząca: p. dyr. Bogusława Filińska           

Członek: p. Katarzyna Smyczyńska                                           

Członek: p. Jolanta Kołodziejczak          

         

Nagroda.

- Uczeń/uczennica, który zajmie I miejsce w szkole podstawowej weźmie udział w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim - ,,Mówimy Reymontem”.

- Za uzyskanie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca uczniowie otrzymają pamiątkowe dyplomy i celujące oceny (cząstkowe) z języka polskiego.