• "Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym" - Wł. St. Reymont.
  • Pasowanie na ucznia klasy pierwszej
  • Zlot szkół im. Władysława Stanisława Reymonta
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Bóg - Honor - Ojczyzna

22 marca 2022 r. był wyjątkowym dniem w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Solcu. W tym dniu odwiedzili nas goście z Burgkunstadt - przyjaciele Gminy Gostynin, na czele z p. burmistrz Christine Frieß i zastępcą p. Manfredem Hofmannem.

Swoją obecnością zaszczycił nas również Wójt Gminy Gostynin - p. Edmund Zieliński wraz z małżonką oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin - p. Cezary Szymczak.

Zgromadzonych powitała p. Dyrektor Bogusława Filińska.

Uczennica kl. VIII-Julia Szczepaniak krótko przedstawiła historię naszej szkoły i jej osiągnięcia. Jej mowa została wzbogacona pokazem slajdów.

Podczas wokalnego występu pięknie zaprezentowały się: Laura Jaworska, Weronika Łykowska, Malwina Szkopińska i Julia Zielińska.

Całość uwieńczył występ Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Solec.

Serdeczne podziękowania za pomoc w przygotowaniu uroczystości składam: p. choreograf-Kamili Gutowskiej, p. Wojciechowi Godlewskiemu, p. Piotrowi Korytkowskiemu, p. Jolancie Kołodziejczak oraz p. Jolancie Michalak.

Dyrektor Szkoły

Bogusława Filińska

REKRUTACJA
DO ODDZIAŁÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
I KLAS I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

  

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Solcu informuje, że w zakładce  REKRUTACJA  znajdują się dokumenty dot. postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego i  klasy I na rok szkolny 2022/ 2023.

Od 1 marca do 18 marca 2022 r. trwa rekrutacja do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego i klasy I.

Wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.

Ostateczny termin składania wniosków – 18 marca 2022 r.

Podkategorie