KOSZT   JEDNEGO OBIADU  ZA  MIESIĄC  MAJ  WYNOSI  4,50 ZŁ.

 

Należność za obiady rodzice powinni uregulować  do 5 dnia następnego miesiąca 2022 r.

 

Opłaty za obiady dokonywane są  na konto bankowe:

Gmina Gostynin Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

95 1020 3541 0000 5102 0342 3589

 

W treści przelewu należy wpisać:

wpłata za obiad, za miesiąc, imię i nazwisko dziecka, nazwa szkoły oraz klasa.

 

Wpłaty można także dokonywać w kasie Urzędu Gminy Gostynin

 (od poniedziałku do piątku w godzinach  od 7.30 do 14.30 w pokoju nr 7).