Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Wł. St. Reymonta w Solcu

mgr Bogusława Filińska