• "Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym" - Wł. St. Reymont.
  • Pasowanie na ucznia klasy pierwszej
  • Zlot szkół im. Władysława Stanisława Reymonta
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Bóg - Honor - Ojczyzna

 

Osiągnięcia uczniów kl. VIII Szkoły Podstawowej

im. Wł. St. Reymonta w Solcu.

 

Po raz  kolejny uczniowie : Krzysztof Kijewski i Jakub Szkopiński wzięli udział w IV Międzyszkolnym Konkursie Multimedialnym o tematyce profilaktycznej ,,Młodość bez nałogów”.

Konkurs został zorganizowany w Szkole Podstawowej im. Marszałka Piłsudskiego w Sierakówku przez panie: A. Dyszkiewicz, J. Mańkowską  i E. Rędzikowską.

Celem przeglądu było:

  • uświadomienie zagrożeń wypływających z używania substancji powodujących uzależnienie,
  • wskazywanie prawidłowych wzorców zachowań,
  • kształtowanie poczucia odpowiedzialności ponoszenia konsekwencji za własne czyny, zachowania,
  • wzmacnianie poczucia własnej wartości.

   Pod opieką p. K. Smyczyńskiej uczniowie przygotowali indywidualnie prezentacje multimedialne o tematyce profilaktycznej(alkohol, dopalacze, narkotyki, papierosy). Wskazali negatywne konsekwencje uzależnień na dalsze życie młodego człowieka.

   Otrzymali cenne nagrody rzeczowe i dyplomy, które w imieniu p. dyrektor Elżbiety Koryckiej wręczyła p. dyrektor Bogusława. Filińska.         

 

                                                                                                Katarzyna Smyczyńska    

 

6 grudnia 2022 r. - Mikołajki

Ulubione święto dzieci

Mikołajki 2022 - data i pochodzenie święta

Mikołajki obchodzone są 6 grudnia na cześć biskupa Mikołaja, który żył w tureckim mieście Mira na przełomie III i IV stulecia. Według legend miał on otrzymać wielki spadek po rodzicach, który następnie rozdał biednym.

Postać ta była czczona od IX wieku. Z czasem jednak wizerunek świętego Mikołaja zaczął ulegać zmianie. Na przykład w tradycji holenderskiej jawił się on jako Sinterklaaas, szczupły starszy mężczyzna, który przybywał na statku parowym z Hiszpanii i rozdawał upominki dzieciom, które czyniły dobro.

Dzisiejszy wizerunek, starszego, brodatego i korpulentnego pana ubranego w czerwony strój, stworzył w XIX wieku amerykański rysownik Thomas Nast. W jego ilustracji święty Mikołaj rozdawał prezenty żołnierzom biorącym udział w wojnie secesyjnej.

Z czasem Finowie w swoich historiach ulokowali świętego Mikołaja w Laponii. Historia okazała się na tyle atrakcyjna, że w regionie powstała faktyczna wioska Świętego Mikołaja. Znajduje się dziś na obrzeżach miasta Rovaniemi.

W Mikołajki 6 grudnia podkłada się dzieciom prezenty - czy to pod poduszką, w bucie albo w dużej skarpecie. Oficjalnie oczywiście prezenty zostawia święty Mikołaj, który wdziera się do domu przez komin.

Należy pamiętać, że nie wszędzie za przynoszenie prezentów odpowiada święty Mikołaj. W Rosji i niektórych krajach wschodnich robi to Dziadek Mróz. W Hiszpanii odpowiadają za to Trzej Królowie, w Norwegii Julemand, a we Włoszech - czarownica Befana. W Holandii podarki przynosi Sinterklaas, któremu towarzyszy pomocnik Czarny Piotr

Święty Mikołaj celebrytą

Wizerunek Mikołaja, jaki występuje w czasach współczesnych, spopularyzował w latach 30. koncern Coca-Cola. Amerykański ilustrator Huddon Sundblom stworzył do reklamy tego napoju rysunek jowialnego staruszka z białą brodą, wąsami i bokobrodami w czerwonym płaszczu.  Pod tą postacią Mikołaj znany jest na całym świecie, popularności mogą mu pozazdrościć największe gwiazdy show-biznesu i celebryci.

Żródło: rmf24.pl

Podkategorie