• "Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym" - Wł. St. Reymont.
  • Pasowanie na ucznia klasy pierwszej
  • Zlot szkół im. Władysława Stanisława Reymonta
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Bóg - Honor - Ojczyzna

       SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. WŁ. ST. REYMONTA W SOLCU

       

P R O G R A M Y

 

 

 

P A R T N E R Z Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń klasy 7 – Hubert Tarka – zajął III miejsce w II Gminnym Konkursie  Językowo – Plastycznym ,,Poliglota’’ zorganizowanym przez Szkołę Podstawową im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu.

Laureatowi gratulujemy!

Uczeń klasy VII - Cyprian Tarka, członek Szkolnego Koła LOP zajął pierwsze miejsce w konkursie „Mój Las” w trzeciej kategorii wiekowej etapu regionalnego. Konkurs był organizowany przez Nadleśnictwo Gostynin oraz Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Płocku.

Celem organizacji konkursu było:

- poszerzenie wiedzy przyrodniczo-leśnej,

- promocja walorów przyrodniczo-turystycznych polskich lasów,

- podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska. 

Gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów!