• "Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym" - Wł. St. Reymont.
 • Pasowanie na ucznia klasy pierwszej
 • Zlot szkół im. Władysława Stanisława Reymonta
 • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
 • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
 • Bóg - Honor - Ojczyzna

[Zobacz zdjęcia]

Ksawier Jendrzejewski i Natan Kryska, uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Solcu, laureatami konkursu plastycznego

12 grudnia 2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyninie odbyło się rozstrzygnięcie  Powiatowego Konkursu Plastycznego pn.: „Kartka Świąteczna dla Seniora z Domu Opieki Społecznej". Konkurs skierowany był do uczniów wszystkich typów szkół podstawowych i ponadpodstawowych znajdujących się na terenie powiatu gostynińskiego. 
Szkołę Podstawową im. Władysława Stanisława Reymonta w Solcu reprezentowali: 
Marcelina Wichrowska (klasa I), 
Antoni Waćkowski (klasa II), 
Ksawier Jendrzejewski, Matylda Kijewska, Natan Kryska, Barbara Mieszkalska, Dawid Sobolewski (klasa III). 
 W kategorii klas I - III Ksawier Jendrzejewski zajął I miejsce, a Natan Kryska otrzymał wyróżnienie.
 Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i życzymy dalszych sukcesów.
Wychowawczyni klasy III: Iwona Dębińska

Orkiestra Dęta Foxodeon Gminy Gostynin ogłasza nabór wszystkich zainteresowanych do wstąpienia w nasze szeregi 😊 Jeśli chcesz przeżyć z nami swoją muzyczną przygodę, nauczyć się grać od podstaw na instrumentach dętych lub perkusyjnych, uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych regionu i rozwijać swoje zainteresowania muzyczne zapraszamy na Próbę Otwartą 15 grudnia ( najbliższy piątek) na godz. 18.00 do Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Lucieniu. Bliższych informacji udziela Pani Katarzyna Lisicka- dyrygent Orkiestry, nr. telefonu: 665-252-262.

[Zobacz zdjęcia]


6 grudnia 2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyninie odbyło się rozstrzygnięcie XII edycji Powiatowego Konkursu Fotograficznego pn.: „Przyroda gostynińska w obiektywie". Celem przedsięwzięcia było rozbudzanie  zainteresowania przyrodą własnego regionu, rozwijanie umiejętności obserwacji świata przyrody, zaszczepienie i rozwijanie pasji fotograficznej, pobudzanie aktywności twórczej uczestników oraz zachęcanie do spacerów i aktywności ruchowej na świeżym powietrzu. Konkurs skierowany był do uczniów wszystkich typów szkół podstawowych i ponadpodstawowych znajdujących się na terenie powiatu gostynińskiego. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie na terenie powiatu gostynińskiego fotografii przedstawiającej zjawiska przyrodnicze (krajobraz, obiekt przyrody nieożywionej lub ożywionej, zjawisko atmosferyczne).
Szkołę Podstawową im. Wł. St. Reymonta w Solcu reprezentował uczeń klasy trzeciej, Ksawier Jendrzejewski, który za zdjęcie „Żuk leśny” otrzymał wyróżnienie.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Wychowawczyni klasy III

 Iwona Dębińska

[Zobacz zdjęcia część I]

[Zobacz zdjęcia częsć II]

          Dzień 5 grudnia 2023 r. wpisze się w kronice Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Solcu złotymi literami, gdyż miało tu miejsce niecodzienne wydarzenie. W przypadającą 98. rocznicę śmierci patrona naszej szkoły, wielkiego Polaka, noblisty, ale przede wszystkim  pisarza, który w swojej twórczości życie ludzkie podporządkowywał rytmowi przyrody i nierozerwalnie połączył je z porządkiem liturgicznym, odbyło się przekazanie nowego sztandaru. W wyniku reformy oświaty i zmian struktury naszej  placówki obowiązujący dotychczas sztandar szkoły do historii. 

          Tą wyjątkową uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście, a byli to: ksiądz  kanonik Tadeusz Domeradzki, Paweł  Felczak zastępca Dyrektora Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie, Edmund Zieliński - Wójt Gminy Gostynin wraz z małżonką, Marzena Bulińska - Sekretarz Gminy Gostynin, Patrycja Rosa - Skarbnik Gminy Gostynin,  Arkadiusz  Boruszewski - Starosta Gostyniński,  Paweł Kalinowski - Burmistrz Miasta Gostynin,  Renata Kędzierska - Przewodnicząca Rady Gminy Gostynin oraz  przedstawiciele Rady Gminy Gostynin w osobach: Ewa Michalska i Roman Murawski. Ponadto na  zaproszenie odpowiedzieli:  Andrzej Osiak - Prezes Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie, Barbara Gierula -  Przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ   „Solidarność” w Gostyninie, dyrektorzy szkół z terenu Gminy Gostynin:  Ilona Dan - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Lucieniu, Ewa Wachowicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Sokołowie, Anna Dąbrowska - reprezentująca Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu, Zbigniew Pawełkiewicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku, Paweł Pilichowicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Białotarsku oraz Grażyna Staniszewska - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z/s w  Solcu. Miło było nam gościć emerytowanych nauczycieli naszej szkoły: Alinę Sarniak, Marię Rzepnikowską i Zdzisława Królaka, a także przyjaciół naszej placówki: Ewelinę Iwańską- Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ,,Horyzont”, Annę Szałkowską - p.o. Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ,,Nasz Nowy Dom”, Joannę Stańczak - Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Soleckiej, Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Solcu,  Wiktora Bugdała, Ireneusza GolatowskiegoEwę Pasikowską - Sołtysa Sołectwa Kozice, Bożenę Balcerzak - Sołtysa Sołectwa Budy Kozickie, Fabiana Kowalczyka - Prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu, Iwonę Sikorską - Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Solcu, Karolinę Makowską - zastępcę Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Solcu.

          Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele parafialnym w Solcu, podczas której ks. proboszcz Sławomir Buńkowski poświęcił i pobłogosławił nowy sztandar.  Następnie w asyście pocztów sztandarowych szkół gminnych zaproszeni goście, rodzice, nauczyciele i społeczność uczniowska udała się do budynku szkoły, aby tam uczestniczyć w dalszej części podniosłego wydarzenia. Przedstawiciele fundatorów tego cennego daru, jakim jest sztandar szkoły,  przekazali go na ręce pani dyrektor Bogusławy Filińskiej, która zapewniła, że będzie on symbolem wartości, jakie są i zawsze będą fundamentem pracy wychowawczej. Wymownym gestem było oddanie mocy przez dotychczasowy sztandar szkoły swojemu następcy. Po przekazaniu szkolnej chorągwi uczniom i złożeniu przez nich ślubowania nadszedł czas na wbicie symbolicznych gwoździ w tablicę fundacyjną, która  jest wyrazem wdzięczności uczniów i nauczycieli dla fundatorów nowego sztandaru. Część oficjalną zakończyły przemowy gości, którzy wyrażali nie tylko uznanie dla zasług w budowaniu dziedzictwa narodowego przez patrona szkoły Władysława Stanisława Reymonta, ale i  dla pracy naszych nauczycieli, którzy wychowują uczniów w duchu kultywowania ludowych obyczajów, poszanowania tradycji polskiej wsi i szacunku dla jej symboli.

          Kolejną częścią wydarzenia był występ artystyczny przygotowany przez uczniów naszej szkoły. Myślą przewodnią inscenizacji było życie na wsi według pór roku na podstawie powieści „Chłopi”. W tematykę utworu wprowadził sam autor Władysław Stanisław Reymont, który od 23 lat pozostaje niezmiennie „dobrym duchem” tj. patronem szkoły w Solcu. Po scenkach rodzajowych swoje umiejętności taneczne zaprezentowali członkowie Dziecięcego Zespółu Pieśni i Tańca Solec. Występ naszych uczniów wzbudził duże zainteresowanie i podobał się zebranym, którzy po jego zakończeniu, kierowali wiele ciepłych słów pod adresem małych artystów.

Społeczność Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta wyraża głęboką wdzięczność fundatorom nowego sztandaru :

 • Wójtowi i Członkom Rady Gminy Gostynin 
 • Oddziałowi Powiatowemu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gostyninie,
 • Samorządowi Uczniowskiemu  Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta  w Solcu
 • Radzie Rodziców  Szkoły Podstawowej  im. Wł. St. Reymonta   w Solcu
 • Nauczycielom oraz Pracownikom Obsługi i Administracji  Szkoły Podstawowej 
  im. Wł. St. Reymonta  w Solcu
 • Sołectwu  Solec - Wrząca
 • Sołectwu  Budy Kozickie 
 • Sołectwu  Kozice
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu 
 • Kole Gospodyń Wiejskich Solec
 • Panu Wiktorowi Bugdałowi
 • Panu RaminowiEbrahimi -  właścicielowi FirmyFamco Holding B.V.  
 • Panu  Ireneuszowi Golatowskiemu -  właścicielowi firmy Xeroserwis

Bogusława Filińska
Dyrektor
Szkoły Podstawowej
im. Wł. St. Reymonta w Solcu

[Zobacz zdjęcia]

Andrzejki to wspaniała okazja do dobrej zabawy, a jednocześnie kultywowanie tradycji i obrzędów ludowych.
Wróżby pobudzają wyobraźnię, pozwalają oderwać się od rzeczywistości i przenieść w świat marzeń i fantazji. Wielu uczniów z niecierpliwością oczekiwało na ten niezwykły dzień, inny niż wszystkie – dzień tajemniczych wróżb i czarów, połączonych z zabawą i tańcem. W tym roku impreza andrzejkowa w naszej szkole miała miejsce 30 listopada. Wszyscy wspaniale bawili się przy muzyce. Tańcom towarzyszyły wróżby andrzejkowe przygotowane przez Samorząd Uczniowski.


Wychowawcy klas I-III
Samorząd Uczniowski

[zobacz zdjęcia]

W listopadową ciemną noc
swój los wywróżę sobie,
bo wróżby dziwną mają moc…
W naszym przedszkolu co roku podtrzymujemy tradycje związane z „Andrzejkami”. Temu wydarzeniu towarzyszyły konkursy, zabawy i wróżby andrzejkowe. Wszystko to odbywało się w rytm tańców i śpiewów. Nie zabrakło również tradycyjnego ustawiania „bucików”, „losowania rekwizytów” i innych wróżb związanych z tym świętem. Przedszkolaki z uśmiechem na twarzy chętnie brały udział w magicznym rytuale andrzejkowym.
Dzień ten dostarczył przedszkolakom wielu przeżyć i emocji, a przede wszystkim stał się okazją do rozbudzenia dziecięcej ciekawości oraz chęci poznawania naszej ludowej tradycji.

[zobacz zdjęcia]

28 listopada gościliśmy "Pana Poetę" bajkopisarza, autora "Ptasiej serii"
Był to dzień pełne wrażeń, radości i zabaw.
Uczestnikami spotkań autorskich były dzieci z przedszkoli i klas I-III z Solca.
Pan Poeta zapewnił najmłodszym literackie show!
Były kolorowe balony, pacynki, przebieranki, a nawet ptasie skrzydła.
Dzieci z dużym zaciekawieniem słuchały opowiadanych bajek.
Bardzo dziękujemy za niezwykle radosne i ciekawe spotkania.
Czytelników zapraszamy do biblioteki, gdzie można wypożyczyć książki z autografem Pana Poety.
Spotkanie autorskie zostało zrealizowane w ramach przedsięwzięcia grantowego Biblioteka Niegowa bardziej dostępna!
Program Kultura bez barier.

[Zobacz zdjęcia]

22 listopada 2023r. w naszym przedszkolu zorganizowane zostały warsztaty malowania bombek choinkowych. Na samym początku dzieci zapoznały się z procesem powstawania szklanych ozdób oraz metodami ich dekorowania. Następnie same otrzymały możliwość ozdobienia bańki w wybrany przez siebie sposób. Na stolikach pojawiły się farby we wszystkich kolorach, a także mieniący się świątecznym blaskiem brokat. Zajęcia dostarczyły przedszkolakom wiele radości, a stworzone bombki z pewnością będą wyjątkową ozdobą domowej choinki.
Dziękujemy za bardzo ciekawe zajęcia, które przeprowadził Pan Elf z Akademii Pana Królika.

Podkategorie