• "Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym" - Wł. St. Reymont.
  • Pasowanie na ucznia klasy pierwszej
  • Zlot szkół im. Władysława Stanisława Reymonta
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Bóg - Honor - Ojczyzna

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Solcu informuje, że lista dzieci przyjętych do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego,  klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024 znajduje się w zakładce REKRUTACJA.

.