• "Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym" - Wł. St. Reymont.
  • Pasowanie na ucznia klasy pierwszej
  • Zlot szkół im. Władysława Stanisława Reymonta
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Bóg - Honor - Ojczyzna

Dzień bez plecaka (z ang. „no backpackday”) to wybrany przez samorząd szkolny dzień, w którym wszyscy chętni uczniowie przychodzą bez plecaków i toreb. Zabawa polega na tym, by jednocześnie przynieść do szkoły wszystkie potrzebne przybory. Liczy się pomysłowość i spryt – książki, zeszyty i inne artykuły szkolne można spakować w dowolny, zwykle zabawny sposób.

W naszej szkole samorząd szkolny ogłosił piątek 31.03 Dniem bez plecaka.

Jak widać na załączonych zdjęciach, nasi uczniowie wykazali się dużą pomysłowością i kreatywnością 😉

[Zobacz zdjęcia]

.