• "Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym" - Wł. St. Reymont.
  • Pasowanie na ucznia klasy pierwszej
  • Zlot szkół im. Władysława Stanisława Reymonta
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Bóg - Honor - Ojczyzna

[Zobacz zdjęcia]

Celem tego święta jest promowanie wśród społeczeństwa proekologicznych postaw oraz uświadomienie konieczności troski i ochrony naszej planety. Z tej okazji dzieci z oddziału przedszkolnego malowały plakaty, uczestniczyły w przedstawieniu przygotowanym przez Samorząd Uczniowski naszej szkoły, wykonały stroje eko z odpadów oraz wzięły udział w szkolnym pokazie mody. Naszą grupę reprezentowali: Marcelinka, Tonia, Damian, Marcel, Piotruś. I miejsca zajęli: Damian Frączkiewicz i Piotr Wasielewski. Gratulujemy! ?

.