• "Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym" - Wł. St. Reymont.
  • Pasowanie na ucznia klasy pierwszej
  • Zlot szkół im. Władysława Stanisława Reymonta
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Bóg - Honor - Ojczyzna

[Zobacz zdjęcia]

Tak mogą stwierdzić uczniowie klasy IV, którzy w tym roku przystąpili do kolejnej edycji programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”.

Opracowany został w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Patronat honorowy nad projektem objął Minister Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia, a także Rzecznik Praw Dziecka.

Głównym celem programu  było zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

Program został zrealizowany w postaci 6 lekcji tematycznych.

1. Palenie jest niezdrowe.
2. Jak się nie dać złowić nałogowi?
3. Dlaczego jest coraz więcej osób, które nie palą papierosów ?
4. Palenie szkodzi.
5. Jak zrobić, żeby nie palić ?
6. Jak to zrobić, żeby inni nie palili ?

Zajęcia realizowane były za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących. Uczniowie dyskutowali, wymieniali doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje i pomysły, liczyli koszty palenia papierosów, pracowali w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów. Zaangażowali swoich rodziców przeprowadzając wywiady z osobami niepalącymi. Podczas zajęć uczyli się asertywności w zakresie uzależnień. Zdobytą wiedzę i umiejętności  będą mogli stosować w życiu codziennym.

Realizacja programu jak już wspomniano odbywała się w formie: ćwiczeń, dyskusji, prezentacji wywiadów, pracy w grupie, tworzenia i omawiania plakatów oraz komiksów.

W realizacji programu profilaktycznego uczestniczyła wychowawczyni klasy pani Anna Witkoś, która mobilizował swoich uczniów do kreatywnego myślenia.

Podsumowując ogólnopolski program antytytoniowej edukacji zdrowotnej: ,, Bieg po zdrowie” należy zwrócić uwagę, że profilaktyka palenia tytoniu jest bardzo ważnym zadaniem i powinna być na stałe wpisana w działania profilaktyczno-wychowawcze szkoły.

Serdecznie dziękuję uczniom klasy IV  za zaangażowanie w realizację zajęć oraz rodzicom dzieci za wsparcie i pomoc.

Pedagog szkolny

koordynator projektu

.