• "Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym" - Wł. St. Reymont.
  • Pasowanie na ucznia klasy pierwszej
  • Zlot szkół im. Władysława Stanisława Reymonta
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Bóg - Honor - Ojczyzna

8 MARCA to wyjątkowy dzień w roku.
Wtedy swoje święto 
obchodzą wszystkie kobiety,
zarówno te duże, jak i te małe!

[Zobacz zdjęcia cz. 1]
[Zobacz zdjęcia cz. 2]

.