• "Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym" - Wł. St. Reymont.
  • Pasowanie na ucznia klasy pierwszej
  • Zlot szkół im. Władysława Stanisława Reymonta
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Bóg - Honor - Ojczyzna

W środę 26.04.2023 r. w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym  w Gostyninie odbyły się Eliminacje Rejonowe  XLIII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.  Do rywalizacji przystąpili nasi uczniowie jako  reprezentanci szkół podstawowych powiatów: gostynińskiego, Płock miasto, płockiego, sierpeckiego. Uczestnicy mierzyli się z testami z zakresu teorii oraz pokonywania skrzyżowań, przygotowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu, a następie przystąpili do sprawdzenia się z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacji wypadku drogowego. Wśród młodszej grupy wiekowej najmocniejsi okazali się uczniowie klasy V naszej Szkoły w składzie: Marcel Cichocki,  Adam Mordzak, Zuzanna Kodłubaj i Julia Seweryniak. Uczniowie zdobyli I miejsce w turnieju.

Serdecznie gratulujemy naszym uczniom sukcesu w  turnieju i życzymy powodzenia w dalszych eliminacjach konkursu.

.