• "Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym" - Wł. St. Reymont.
  • Pasowanie na ucznia klasy pierwszej
  • Zlot szkół im. Władysława Stanisława Reymonta
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Bóg - Honor - Ojczyzna

[Zobacz zdjęcia]

21marca przypada ŚWIATOWY DZIEŃ OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA, zwany Dniem Kolorowej Skarpetki. Jego symbolem są skarpetki nie do pary. Dzieci z oddziału przedszkolnego włączyły się do tej akcji społecznej, pokazując akceptację i solidarność z tymi osobami.

.