• "Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym" - Wł. St. Reymont.
  • Pasowanie na ucznia klasy pierwszej
  • Zlot szkół im. Władysława Stanisława Reymonta
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Bóg - Honor - Ojczyzna

[Zobacz zdjęcia]

Dnia 26.04.2023r. w Punkcie Przedszkolnym odbyły się warsztaty cukiernicze dla dzieci i rodziców przeprowadzone przez zakład piekarniczo - cukierniczy Ozdowscy z Kutna. Wszystkie wyroby cukiernicze smakowały naszym małym milusińskim. Po zakończonych warsztatach każde dziecko dostało dyplom oraz medal cukiernika.

.