11 grudzień 2018
 • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
 • Zlot Szkół Reymontowskich
 • im. Władysława Stanisława Reymonta
 • Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Solec
 • Odział Przedszkolny

 

 

Z okazji pierwszego dnia wiosny strażacy z OSP KSRG Solec zorganizowali pogadankę oraz pokaz sprzętu dla dzieci. Maluchy chętnie odpowiadały i zadawały pytania strażakom. Ważnym elementem była rozmowa o udzielaniu pomocy osobom poszkodowanym.

Ratownicy starali się w jak najprostszy sposób przekazać zasady udzielania pierwszej pomocy młodym pokoleniu. Dzieci z bliska mogły obejrzeć sprzęt z jakim na co dzień styczność mają ochotnicy z Solca. Na zakończenie każde dziecko mogło poczuć się jak strażak i lać wodą z prądownicy. Całe spotkanie sprawiło wiele radości podopiecznym szkoły w Solcu.

OSP KRG Solec

 

 

[Zobacz zdjęcia]

 

9 marca 2017 r. uczniowie klasy I, II i III ze Szkoły Podstawowej w Solcu wraz z wychowawcami wybrali się na wycieczkę do Urzędu Pocztowego w Gostyninie. Celem wycieczki było zapoznanie się z instytucją poczty i pracą listonosza. Dzieci poznały zakres usług pocztowych, zadania jakie spełnia ten urząd w naszym życiu, dowiedziały się, jak potrzebna i odpowiedzialna jest praca listonosza. Otrzymały informację, że na poczcie można nie tylko wysłać list czy paczkę, ale także zapłacić rachunki, pobrać pieniądze oraz założyć konto. Poznały logo poczty oraz oglądały różne przekazy pocztowe, drogę listu, paczki i innych przesyłek. Wizyta na poczcie była dobrą okazją do utrwalenia nawyku kulturalnego zachowania się w miejscu publicznym. Na zakończenie dzieci w podziękowaniu za miłą wizytę wręczyły Pani Urszuli Ledzion naczelnikowi Urzędu Pocztowego w Gostyninie wiosennego kwiatka. Dziękujemy za poświęcony nam czas.

Wychowawcy

K. Jastrzębska

I. Dębińska

E. Sobczyk

"Dziś dla babci słońce mamy
i całuski dla dziadziusia.
Dziś życzenia wnuczek składa
i piosenkę śpiewa wnusia"

 

 

 

[Zobacz zdjęcia]

 

Dnia 2 lutego 2017 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Zaproszeni goście licznie przybyli, aby podziwiać występy swoich wnucząt.
W pięknie udekorowanej sali uczniowie klas 0-IV przedstawili program artystyczny. Były wiersze i piosenki związane z tymże świętem. Oprócz montażu słowno-muzycznego goście obejrzeli także pokazy taneczne i zabawne skecze w wykonaniu swoich wnuczek i wnuków. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a Babcie i Dziadkowie ze wzruszeniem odbierali czułe słowa kierowane pod ich adresem. Dla przybyłych gości został przygotowany również poczęstunek w postaci ciasta, kawy, herbaty i owoców. Dzieci obdarowały swoich ukochanych własnoręcznie wykonanymi upominkami.
Był to dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości. Atmosfera uroczystości była wspaniała, podziękowaniom ze strony seniorów nie było końca. Nad całością czuwały organizatorki: p. Iwona Dębińska, p. Bogusława Filińska i p. Ewa Sobczyk. Piękny wystrój sali przygotowała p. Jolanta Kołodziejczak.

Iwona Dębińska

Regulamin Szkolnego Konkursu Ortograficznego o tytuł

Mistrza Ortografii

dla uczniów klas III-VI szkoły podstawowej

i I-III gimnazjum

Patronat konkursu: Dyrektor ZSPiG – mgr A. Wojciechowska

Organizator konkursu: nauczycielka j .polskiego – mgr K. Smyczyńska

CELE KONKURSU

 • Popularyzowanie wśród uczniów poprawnej pisowni ortograficznej.
 • Uczenie poprzez zabawę świadomego korzystania z zasad, reguł ortograficznych i interpunkcyjnych.
 • Rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego.
 • Kształtowanie nawyku prawidłowego stosowania zasad ortografii i interpunkcji.
 • Sprawdzenie własnej wiedzy w zakresie poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej.

KATEGORIE WIEKOWE

TERMIN

14 marca  2017 r.-godz. 12.00

Do  konkursu przystępują  chętni uczniowie z poszczególnych klas, którzy nie mają problemów z ortografią.

Konkurs będzie składał się z trzech części:

- dyktanda ortograficznego,

- uzupełniania tekstu z lukami,

- wyjaśniania zasad pisowni.

KRYTERIA OCENIANIA

Za każdy błąd ortograficzny zostanie odjęty jeden punkt.

Trzy błędy interpunkcyjne będą liczone jak jeden błąd ortograficzny.

W przypadku, gdy kilka osób w danej kategorii wiekowej napisze bezbłędnie tekst dyktanda lub popełni tę samą liczbę błędów, zwycięzca zostanie wyłoniony w drodze dogrywki. Będzie ona polegała na poprawnym zapisie przykładowych wyrażeń. Pierwszy popełniony błąd oznacza zajęcie niższego miejsca.

Tytuł ,,Mistrza Ortografii” otrzyma osoba w danej kategorii wiekowej, która popełni najmniej błędów.

Uczniów obowiązuje znajomość zasad pisowni i interpunkcji poznanych na lekcjach języka polskiego i zawartych w słowniku ortograficznym.

KOMISJA KONKURSOWA :

 • Kl III - p.Ewa Sobczyk, p. Ewa Nyckowska

NAGRODY DYREKTORA SZKOŁY

 • dla ,,Mistrza Ortografii” kl. III-IV
 • dla ,,Mistrza Ortografii” kl. V-VI
 • dla ,,Mistrza Ortografii” kl. I-III gimnazjum

Wszyscy uczestnicy  otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 

 

 

Konkurs odbył się 10.02.2017 r. w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Gostyninie.

Jego celem było propagowanie literatury i sztuki artystów regionalnych pochodzących z ziemi gostynińskiej i płockiej, kształtowanie wrażliwości na piękno mowy ojczystej, uświadomienie młodzieży roli małych ojczyzn.

Honorowym gościem tegorocznej edycji był pan K. Koper-malarz z Gostynina, człowiek z pasją.

Naszą szkołę reprezentowali:

Justyna Toruniewska, Natalia Zabłotowicz, Natalia Żołnowska i Adrian Wiśniewski.

 Uczniowie recytowali wiersze Zenony Radzkiej, Jarosława Świderskiego, Edwarda Wojtczaka, Karoliny Skierskiej.

Gratulujemy!

                                                                                    Opiekę sprawowała p. K. Smyczyńska

 

L.p. Data Godz. Rodzaj zajęcia Klasy Opiekun prowadzący
1. 13.02.2017 r.
(poniedziałek)
9.00-13.00 Szachy z j. angielskim IV-VI Bogusława Filińska
Gry i zabawy z j. ang.

I g-III g

O-III

Żaneta Liberadzka

Małgorzata Schulz

2 .

14.02.2017 r.

(wtorek)

9.00-16.00 Wyjazd do kina do Płocka  

Małgorzata Żuber

Małgorzata Schulz

Kamila Derol

3 .

15.02.2017 r.

(środa)

9.00-13.00 ,,Na sportowo i wesoło” O-III

Katarzyna Jastrzębska

Ewa Patrowicz

Seans filmowy - ,,Lśnienie” s.112 I g- III g

Katarzyna Smyczyńska

Mari Rzepnikowska

4 .

16.02.2017 r.

(czwartek)

9.00-12.00 Zabawy logiczne I - III

Ewa Sobczyk

Iwona Dębińska

5.

21.02.2017 r.

(wtorek)

9.00-12.00 Zajęcia z papieroplastyki IV-VI Jolanta Michalak
6 .

22.02.2017 r.

(środa)

9.00-11.00 Gra w kości. Roboty na drutach i szydełku. IV-VI

Jolanta Kołodzejczak

Ewa Nyckowska

11.00-13.00 Projekcja filmu – pt. ,,Adwokat diabła”
7.

24.02.2017 r.

(piątek)

8.30-12.00 Wyjazd na basen

IV-VI

I g-III g

Tomasz Kołodziejski

Wojciech Godlewski

 

 

 

 

[Zobacz zdjęcia]

 

 

 

[Zobacz zdjęcia]

 

W środę, 8 lutego bieżącego roku obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Patrona. Z tej okazji w sali gimnastycznej odbył się uroczysty apel.
Uczniowie klasy II gimnazjum zaprezentowali przegląd wydarzeń, które miały miejsce w 2016 roku w ramach rodziny Reymontowskiej.
Odczytano deklarację powołania Komitetu Obchodów 150. rocznicy urodzin Władysława Stanisława Reymonta.
Apel w formie prezentacji multimedialnej przygotowali: pani Ewa Nyckowska i pan Wojciech Godlewski. Autorką dekoracji była pani Jolanta Michalak.

 

 

 

Już po raz 16. Gostynińskie Centrum Edukacyjne zorganizowało Konkurs Bożonarodzeniowy promujący wśród gimnazjalistów wartości zakorzenione w kulturze chrześcijańskiej.

Dnia 19 stycznia odbyło się ogłoszenie wyników Konkursu zatytułowanego „Miłość Ojca”. Pani Anna Majchrzak, wicedyrektor GCE, witając laureatów, uczestników Konkursu wraz z opiekunami oraz zaproszonych gości: ks. Jarosława Kowalczyka z Parafii Miłosierdzia Bożego oraz Barbarę Gierula, przewodniczącą gostynińskiej „Solidarności Oświatowej” powiedziała: „Tegoroczny motyw przewodni Konkursu świetnie wpisuje się nie tylko w wyjątkowy charakter Bożego Narodzenia – wydarzenia, które ma znamiona nieskończoności i na stałe wpisało się w następstwo pokoleń - ale także w społeczny trend XXI wieku, którego celem jest przywrócenie autorytetu Ojca, zarówno Boga jako Ojca ludzkości - istoty nieustannie obecnej wżyciu duchowym milionów ludzi , jak i ojca w wymiarze ziemskim - opiekuna rodziny, człowieka niezbędnego w życiu każdego dziecka”. Ks. Jarosław podkreślił trafność i aktualność przewodniej myśli Konkursu zwracając uwagę na aktywność młodych ludzi i artystyczny aspekt prezentowanych prac.

Barbara Gierula z uznaniem odniosła się do pracy nauczycieli wspomagających wychowanków i młodych twórców w ich planach i projektach kultywowania wartości zakorzenionych w kulturze chrześcijańskiej – tak cennych w dobie obecnego konsumpcjonizmu. „ Życzę wam, aby udział w takich przedsięwzięciach, jak ten Konkurs, umacniał i ubogacał Was, abyście uwierzyli w potęgę opieki i miłości Boga Ojca i potrafili odważnie bronić naszej wiary, nie ulegali presji innych wbrew sobie, dla świętego spokoju”.

Tegoroczna edycja zatytułowana „Miłość Ojca” udowodniła, że tematyka religijna może być źródłem inspiracji twórczych. Do konkursu stanęli uczniowie 10 gimnazjów przedstawiając 38 prac, w tym: 8 poetyckich, 18 plastycznych i 12 prezentacji komputerowych. Oto wyniki:

 

 I miejsce - Justyna Toruniewska (opiekun p. K. Smyczyńska)

 

II miejsce - Natalia Zabłotowicz (opiekun p. W. Godlewski)

 

III miejsce - Oliwia Rutecka (opiekun p. J. Kołodziejczak)

 

 Wyróżnienie - Natalia Żołnowska (opiekun p. W. Godlewski)

 

G R A T U L U J E M Y !!!  

 

 

 

[Zobacz zdjęcia]

Dnia 14 grudnia w Szkołe Podstawowej w Trębkach został zorganizowany   Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek. Naszą szkołę reprezentowały:

Weronika Łykowska - kl. I

Łucja Marciniak - kl. I

Malwina Szkopińska - kl. I

Gabriela Burdzińska - kl. II

Amelia Rosiak - kl. II

Weronika Zabłotowicz - kl. III

Julia Zielińska - kl. III

Julia Zielińska zajęła III miejsce, a Amelia Rosiak otrzymła wyróżnienie.

Gratulujemy!

p. Iwona Dębińska

p. Katarzyna Jastrzębska

p. Ewa Sobczyk

 

 

 

[Zobacz zdjęcia]

7 grudnia 2016 r. w sali OSP w Kowalu nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Znam przyrodę Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego". Wśród laureatów konkursu znaleźli się uczniowie naszej szkoły. Byli to:

Julia Kłosińska (kl. "0") - opiekun p. Ewa Patrowicz

Norbert Godlewski (kl. II) - opiekun. p. I. Dębińska

Maja Kurek (kl. III)  - opiekun p. E. Sobczyk

Wiktoria Łykowska (kl. III) - opiekun p. E. Sobczyk

Zwyciężcy otrzymali z rąk Burmistrza Miasta Kowal Pana Eugeniusza Gołembiewskiego i Dyrektora Parku Pana Witolda Kwapińskiego piękne nagrody i pamiątkowe dyplomy.

Gratulujemy!

Iwona Dębińska

Konkurs fizyczno – polonistyczny adresowany był do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Celem konkursu było: wyszukiwanie młodych talentów, popularyzowanie fizyki wśród uczniów, przyczynianie się do wnikliwej obserwacji otaczającego świata, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wśród uczniów, inspirowanie do tworzenia własnych tekstów literackich, a także integracja młodzieży z różnych szkół.

Uczestnicy mieli za zadanie wybrać dowolne zjawisko fizyczne i wykonać na jego temat pracę plastyczną lub literacką (opowiadanie lub wiersz).

Warto podkreślić, że do pierwszej edycji konkursu zgłosiło się 42 uczestników, do drugiej – 73. Byli to uczniowie z różnych szkół powiatu gostynińskiego, co świadczy o dużym zainteresowaniu konkursem wśród młodzieży.

Adrian napisał wiersz pt. ,,Deszcz".

Opiekę sprawowała p. K. Smyczyńska

 

 

 

 

W tych dniach
 tak pięknych, oczekiwanych,
kiedy gasną spory, goją się rany,
życzymy zdrowia, szczęścia, miłości,
niech mały Jezus w sercach zagości.
Szczerości duszy, zapachu ciasta,
przyjaźni, która jak miłość wzrasta.
Kochanej twarzy, co rano budzi,
a wokół szczerych, życzliwych ludzi...

życzą Dyrektor i Grono Pedagogiczne.

 

 

 

 

 

[Zobacz zdjęcia]