• "Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym" - Wł. St. Reymont.
  • Pasowanie na ucznia klasy pierwszej
  • Zlot szkół im. Władysława Stanisława Reymonta
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Bóg - Honor - Ojczyzna

[Zobacz zdjęcia]

10 maja 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Solcu odbyła się uroczysta akademia z okazji 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie, podczas prezentacji, przypomniano wydarzenia historyczne z 1791 r. Recytacja wierszy patriotycznych i piosenki wprowadziły wszystkich uczestników w patriotyczny nastrój. 
Za montaż słowno-muzyczny odpowiedzialni byli: p. K. Smyczyńska i p. P. Korytkowski, dekorację wykonała p. J. Kołodziejczak, a w sprawach techniczno-informatycznych pomógł p. W. Godlewski.

.