11 lipiec 2020
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Zlot Szkół Reymontowskich
  • im. Władysława Stanisława Reymonta
  • Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Solec
  • Odział Przedszkolny

 

 

Gimnazjum w Solcu koło Gostynina zajęło pierwsze miejsce w I Powiatowym Konkursie Informatycznym, odbywającym się pod patronatem starosty gostynińskiego Tomasza Matuszewskiego oraz firmy Hewlett Packard Enterprise.

 


Wiktor Rękawiecki dn. 27 stycznia 2016 roku w Warszawie z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego p. Adama Struzika odebrał stypendium marszałkowskie dla uczniów szkół zawodowych.

 

 

Na spotkaniu literackim z okazji 170. rocznicy urodzin i 100. rocznicy śmierci Henryka Sienkiewicza zorganizowanym w restauracji ,,Pod Sówką" w Gostyninie przez Miejską Bibliotekę Publiczną, Miejskie Centrum Kultury, Bibliotekę Pedagogiczną, Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem uczestniczyli uczniowie kl. I g: Klaudia Piekarska, Natalia Zabłotowicz, Dominik Sikorski i Adrian Wiśniewski.
Czytali fragment ,,Potopu".
                                              

Opiekę sprawowała: p. K. Smyczyńska

 

1. Organizator: p. Katarzyna Smyczyńska
2. Patronat: p. dyr. Anna Wojciechowska
3. Czas i miejsce konkursu: 07 czerwca 2016 r. - sala 112 w ZSPiG w Solcu.

 

W roku szkolnym 2015/2016 w projekcie wzięli udział uczniowie klasy drugiej. Klasa została podzielona na grupy, do każdej z nich został przydzielony nauczyciel-opiekun. Wszyscy pracowali zespołowo, uczyli się umiejętności pracy w grupie, przyswajali oraz utrwalali wiedzę.

 

[Zobacz grupy]

 

    

 

  [Zobacz zdjęcia]

 

 

 

 

[Zobacz zdjęcia]

 

16 marca 2016 roku nasza drużyna w składzie:

Krystian Jankowski,

Marceli Skalski

 i Konrad Subocz