• "Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym" - Wł. St. Reymont.
  • Pasowanie na ucznia klasy pierwszej
  • Zlot szkół im. Władysława Stanisława Reymonta
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Bóg - Honor - Ojczyzna

3 września 2022r., odbyła się 11. edycja Narodowego Czytania, w którejlekturą były "Ballady i romanse" Adama Mickiewicza. Opublikowanie w jednym tomie 14 utworów uważane było za symboliczny początek romantyzmu. Tomik ballad dzisiaj uznany za klasykę literatury, 200 lat temu był przewrotem w myśleniu i w oświeceniowym postrzeganiu świata. Utwory pełne grozy i humoru zostały zaadresowane do wszystkich. Dzieło odnosiło się do wrażliwości odbiorcy, a jednocześnie nawiązywało do ludowej wyobraźni.

  Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tegorocznym Narodowym Czytaniuzorganizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Gostyninie z/s w Solcu uczestniczyli przedstawiciele naszej szkoły. Uczniowie klasy siódmej, tj. Malwina Szkopińska, Weronika Łykowska, Szymon Nawrocki i Norbert Śmiałkowski zinterpretowali balladę „Powrót taty”, natomiast nauczycielki języka polskiego p. Katarzyna Smyczyńska i p. Anna Witkoś wraz z uczennicą Agnieszką Szkopińską przeczytały powiastkę „Rękawiczka”.