• "Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym" - Wł. St. Reymont.
  • Pasowanie na ucznia klasy pierwszej
  • Zlot szkół im. Władysława Stanisława Reymonta
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Bóg - Honor - Ojczyzna

 

Dnia 1 września 2022 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 połączone ze Ślubowaniem pierwszoklasistów. Pani dyrektor Bogusława Filińska powitała zebranych pierwszoklasistów, ich rodziców oraz przedstawiła wychowawcę.

W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym uczniowie klasy pierwszej ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania dyrekcja szkoły dokonała pasowania na ucznia, dotykając ołówkiem ramion dzieci. Dowodem były dyplomy pasowania na ucznia wręczone dzieciom przez wychowawcę. W stronę pierwszoklasistów popłynęły również życzenia dobrego samopoczucia w szkole i samych sukcesów w nauce złożone przez Panią dyrektor.

.