• "Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym" - Wł. St. Reymont.
  • Pasowanie na ucznia klasy pierwszej
  • Zlot szkół im. Władysława Stanisława Reymonta
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Bóg - Honor - Ojczyzna

       SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. WŁ. ST. REYMONTA W SOLCU

       

P R O G R A M Y

 

 

 

P A R T N E R Z Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 22 kwietnia 2022 r. trzech uczniów naszej szkoły: Klara Marciniak, Cyprian Tarka oraz Hubert Tarka (uczniowie klasy VII) otrzymało wyróżnienie w Dwujęzycznym Konkursie ,,Poezja nie zna języka’’ zorganizowanym przez Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gostyninie.

Celem konkursu jest popularyzowanie poezji zarówno w języku polskim jak i w języku angielskim.

Serdecznie gratulujemy!

.