4 czerwiec 2020
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Zlot Szkół Reymontowskich
  • im. Władysława Stanisława Reymonta
  • Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Solec
  • Odział Przedszkolny

 

 

Konkurs odbył się 10.02.2017 r. w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Gostyninie.

Jego celem było propagowanie literatury i sztuki artystów regionalnych pochodzących z ziemi gostynińskiej i płockiej, kształtowanie wrażliwości na piękno mowy ojczystej, uświadomienie młodzieży roli małych ojczyzn.

Honorowym gościem tegorocznej edycji był pan K. Koper-malarz z Gostynina, człowiek z pasją.

Naszą szkołę reprezentowali:

Justyna Toruniewska, Natalia Zabłotowicz, Natalia Żołnowska i Adrian Wiśniewski.

 Uczniowie recytowali wiersze Zenony Radzkiej, Jarosława Świderskiego, Edwarda Wojtczaka, Karoliny Skierskiej.

Gratulujemy!

                                                                                    Opiekę sprawowała p. K. Smyczyńska

 

L.p. Data Godz. Rodzaj zajęcia Klasy Opiekun prowadzący
1. 13.02.2017 r.
(poniedziałek)
9.00-13.00 Szachy z j. angielskim IV-VI Bogusława Filińska
Gry i zabawy z j. ang.

I g-III g

O-III

Żaneta Liberadzka

Małgorzata Schulz

2 .

14.02.2017 r.

(wtorek)

9.00-16.00 Wyjazd do kina do Płocka  

Małgorzata Żuber

Małgorzata Schulz

Kamila Derol

3 .

15.02.2017 r.

(środa)

9.00-13.00 ,,Na sportowo i wesoło” O-III

Katarzyna Jastrzębska

Ewa Patrowicz

Seans filmowy - ,,Lśnienie” s.112 I g- III g

Katarzyna Smyczyńska

Mari Rzepnikowska

4 .

16.02.2017 r.

(czwartek)

9.00-12.00 Zabawy logiczne I - III

Ewa Sobczyk

Iwona Dębińska

5.

21.02.2017 r.

(wtorek)

9.00-12.00 Zajęcia z papieroplastyki IV-VI Jolanta Michalak
6 .

22.02.2017 r.

(środa)

9.00-11.00 Gra w kości. Roboty na drutach i szydełku. IV-VI

Jolanta Kołodzejczak

Ewa Nyckowska

11.00-13.00 Projekcja filmu – pt. ,,Adwokat diabła”
7.

24.02.2017 r.

(piątek)

8.30-12.00 Wyjazd na basen

IV-VI

I g-III g

Tomasz Kołodziejski

Wojciech Godlewski

 

 

 

 

[Zobacz zdjęcia]

 

W środę, 8 lutego bieżącego roku obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Patrona. Z tej okazji w sali gimnastycznej odbył się uroczysty apel.
Uczniowie klasy II gimnazjum zaprezentowali przegląd wydarzeń, które miały miejsce w 2016 roku w ramach rodziny Reymontowskiej.
Odczytano deklarację powołania Komitetu Obchodów 150. rocznicy urodzin Władysława Stanisława Reymonta.
Apel w formie prezentacji multimedialnej przygotowali: pani Ewa Nyckowska i pan Wojciech Godlewski. Autorką dekoracji była pani Jolanta Michalak.

 

 

 

Już po raz 16. Gostynińskie Centrum Edukacyjne zorganizowało Konkurs Bożonarodzeniowy promujący wśród gimnazjalistów wartości zakorzenione w kulturze chrześcijańskiej.

Dnia 19 stycznia odbyło się ogłoszenie wyników Konkursu zatytułowanego „Miłość Ojca”. Pani Anna Majchrzak, wicedyrektor GCE, witając laureatów, uczestników Konkursu wraz z opiekunami oraz zaproszonych gości: ks. Jarosława Kowalczyka z Parafii Miłosierdzia Bożego oraz Barbarę Gierula, przewodniczącą gostynińskiej „Solidarności Oświatowej” powiedziała: „Tegoroczny motyw przewodni Konkursu świetnie wpisuje się nie tylko w wyjątkowy charakter Bożego Narodzenia – wydarzenia, które ma znamiona nieskończoności i na stałe wpisało się w następstwo pokoleń - ale także w społeczny trend XXI wieku, którego celem jest przywrócenie autorytetu Ojca, zarówno Boga jako Ojca ludzkości - istoty nieustannie obecnej wżyciu duchowym milionów ludzi , jak i ojca w wymiarze ziemskim - opiekuna rodziny, człowieka niezbędnego w życiu każdego dziecka”. Ks. Jarosław podkreślił trafność i aktualność przewodniej myśli Konkursu zwracając uwagę na aktywność młodych ludzi i artystyczny aspekt prezentowanych prac.

Barbara Gierula z uznaniem odniosła się do pracy nauczycieli wspomagających wychowanków i młodych twórców w ich planach i projektach kultywowania wartości zakorzenionych w kulturze chrześcijańskiej – tak cennych w dobie obecnego konsumpcjonizmu. „ Życzę wam, aby udział w takich przedsięwzięciach, jak ten Konkurs, umacniał i ubogacał Was, abyście uwierzyli w potęgę opieki i miłości Boga Ojca i potrafili odważnie bronić naszej wiary, nie ulegali presji innych wbrew sobie, dla świętego spokoju”.

Tegoroczna edycja zatytułowana „Miłość Ojca” udowodniła, że tematyka religijna może być źródłem inspiracji twórczych. Do konkursu stanęli uczniowie 10 gimnazjów przedstawiając 38 prac, w tym: 8 poetyckich, 18 plastycznych i 12 prezentacji komputerowych. Oto wyniki:

 

 I miejsce - Justyna Toruniewska (opiekun p. K. Smyczyńska)

 

II miejsce - Natalia Zabłotowicz (opiekun p. W. Godlewski)

 

III miejsce - Oliwia Rutecka (opiekun p. J. Kołodziejczak)

 

 Wyróżnienie - Natalia Żołnowska (opiekun p. W. Godlewski)

 

G R A T U L U J E M Y !!!  

 

 

 

[Zobacz zdjęcia]

Dnia 14 grudnia w Szkołe Podstawowej w Trębkach został zorganizowany   Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek. Naszą szkołę reprezentowały:

Weronika Łykowska - kl. I

Łucja Marciniak - kl. I

Malwina Szkopińska - kl. I

Gabriela Burdzińska - kl. II

Amelia Rosiak - kl. II

Weronika Zabłotowicz - kl. III

Julia Zielińska - kl. III

Julia Zielińska zajęła III miejsce, a Amelia Rosiak otrzymła wyróżnienie.

Gratulujemy!

p. Iwona Dębińska

p. Katarzyna Jastrzębska

p. Ewa Sobczyk

 

 

 

[Zobacz zdjęcia]

7 grudnia 2016 r. w sali OSP w Kowalu nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Znam przyrodę Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego". Wśród laureatów konkursu znaleźli się uczniowie naszej szkoły. Byli to:

Julia Kłosińska (kl. "0") - opiekun p. Ewa Patrowicz

Norbert Godlewski (kl. II) - opiekun. p. I. Dębińska

Maja Kurek (kl. III)  - opiekun p. E. Sobczyk

Wiktoria Łykowska (kl. III) - opiekun p. E. Sobczyk

Zwyciężcy otrzymali z rąk Burmistrza Miasta Kowal Pana Eugeniusza Gołembiewskiego i Dyrektora Parku Pana Witolda Kwapińskiego piękne nagrody i pamiątkowe dyplomy.

Gratulujemy!

Iwona Dębińska

Konkurs fizyczno – polonistyczny adresowany był do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Celem konkursu było: wyszukiwanie młodych talentów, popularyzowanie fizyki wśród uczniów, przyczynianie się do wnikliwej obserwacji otaczającego świata, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wśród uczniów, inspirowanie do tworzenia własnych tekstów literackich, a także integracja młodzieży z różnych szkół.

Uczestnicy mieli za zadanie wybrać dowolne zjawisko fizyczne i wykonać na jego temat pracę plastyczną lub literacką (opowiadanie lub wiersz).

Warto podkreślić, że do pierwszej edycji konkursu zgłosiło się 42 uczestników, do drugiej – 73. Byli to uczniowie z różnych szkół powiatu gostynińskiego, co świadczy o dużym zainteresowaniu konkursem wśród młodzieży.

Adrian napisał wiersz pt. ,,Deszcz".

Opiekę sprawowała p. K. Smyczyńska

 

 

 

 

W tych dniach
 tak pięknych, oczekiwanych,
kiedy gasną spory, goją się rany,
życzymy zdrowia, szczęścia, miłości,
niech mały Jezus w sercach zagości.
Szczerości duszy, zapachu ciasta,
przyjaźni, która jak miłość wzrasta.
Kochanej twarzy, co rano budzi,
a wokół szczerych, życzliwych ludzi...

życzą Dyrektor i Grono Pedagogiczne.

 

 

 

 

[Zobacz zdjęcia]

 

8 grudnia 2016 r. w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku odbyła się kolejna, X już edycja Międzyszkolnego Konkursu Profilaktycznego "Młodość bez nałogów".
Nasi uczniowie zajęli drugie miejsce!
W przedstawieniu wzięło udział osiem osób: Adam Dołęgowski z klasy V, Robert Ciesielski, Izabela Jendrzejewska, Kamila Kawałko, Kacper Kaźmierczak, Norbert Pirowski, Mirela Skalska i Patrycja Ziółkowska z klasy VI.
Młodzi aktorzy brawurowo odegrali swoje role, zdobywając uznanie jury i zgromadzonej publiczności.
Serdecznie gratulujemy!
Do konkursu przygotowała uczniów pani Ewa Nyckowska (autor scenariusza), dekoracje wykonała pani Jolanta Kołodziejczak.
Podczas imprezy opiekę nad młodzieżą sprawowali: pani Ewa Nyckowska i pan Tomasz Kołodziejski.

 

 

 

[Zobacz zdjęcia]

 

5 grudnia 2016 r. delegacja ZSPiG w Solcu uczestniczyła w uroczystościach związanych z 91. rocznicą śmierci Wł. St. Reymonta.
Jak co roku miejscem zbiórki była brama św. Honoraty cmentarza na Starych Powązkach, gdzie pochowany jest nasz Patron.
W obchodach rocznicowych wzięło udział wielu przedstawicieli różnych instytucji i środowisk: Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Stowarzyszenia Dziennikarzy, Fundacji im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich, strażacy i kolejarze.
Jak zwykle licznie przybyli uczniowie szkół noszących imię noblisty, głównie z terenu Mazowsza, Wielkopolski i Dolnego Śląska. Nie zabrakło też przedstawicieli Zarządu Ogólnopolskiego Klubu Szkół Reymontowskich.
Na grobie pisarza złożono wieńce i zapalono znicze. Znicze zapłonęły również na mogiłach matki i siostry Reymonta, aktorów - odtwórców ról w "Chłopach", a także Barbary Koc - autorki wielu prac dotyczących życia i twórczości naszego Patrona.
5 grudnia powołano w Warszawie Komitet Obchodów 150 rocznicy urodzin Wł. St. Reymonta. Podpisano uroczysty akt.
Zgodnie z wieloletnią tradycją przy grobie pisarza odczytano fragment powieści "Chłopi". Wysłuchano także utworu "Cisza" zagranego na trąbce. Na zakończenie odśpiewano "Rotę".
Opiekę nad młodzieżą sprawowała pani Ewa Nyckowska.

 

 

Konkurs literacki w LO rozstrzygnięty 

Jak co roku uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wzięli udział w literackim konkursie świątecznym „Moje niezapomniane Święta Bożego Narodzenia” organizowanym przez Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki. Do konkursu przystąpiło 8 gimnazjów: z Białotarska, Lucienia, Solca, Łącka, Sierakówka, Szczawina oraz dwa gimnazja z Gostynina i 4 szkoły średnie z powiatu gostynińskiego: ZS, PUL, GCE, LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. T. Kościuszki. Łączna liczba nadesłanych prac to 33. Uczestnicy konkursu zaskoczyli organizatorów swoją pomysłowością, kreatywnością i umiejętnościami literackimi. Wybór najlepszych prac był bardzo trudny.