• "Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym" - Wł. St. Reymont.
  • Pasowanie na ucznia klasy pierwszej
  • Zlot szkół im. Władysława Stanisława Reymonta
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Bóg - Honor - Ojczyzna

       SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. WŁ. ST. REYMONTA W SOLCU

       

P R O G R A M Y

 

 

 

P A R T N E R Z Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II miejsce - Malwina Szkopińska

Na konkurs wpłynęło z całej Polski blisko 300 prac plastycznych. Są one niesamowite. Różnorodność technik i materiałów, inwencja, pomysłowość, a także wysoka jakość wykonania zaskoczyły nasze jury – powiedziała Halina Szymańska, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otwierając galę wręczenia nagród laureatom konkursu „Rój pomysłów wokół ula”. Uroczystość odbyła się 21 czerwca 2022 r. w siedzibie ARiMR w Warszawie.

Konkurs miał na celu popularyzację pszczelarstwa, wiedzy o pszczołach i ich ochronie, a także pożytków płynących z hodowli pszczół i produktach, które zawdzięczamy ich pracy. Adresowany był do dzieci ze szkół podstawowych, a także do młodzieży i dorosłych z terenów wiejskich. –  Jury nie miało łatwego zadania, ale udało się wybrać laureatów. Ich listę jury ogłosiło w wyjątkowym dniu – 20 maja w Światowym Dniu Pszczół – mówiła prezes ARiMR.

Przypomniała, że konkurs odbywał się w czasie, gdy Agencja prowadziła nabór wniosków dla hodowców pszczół, którzy mogli ubiegać się o środki na rozwój pasiek. –  To przykład synergicznego działania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, łączącego realizację zadań finansowych z inicjatywami edukacyjno-społecznymi – podkreśliła Halina Szymańska. I dziękowała wszystkim uczestnikom konkursu za nadesłanie prac oraz złożyła gratulacje laureatom. 

Wśród gości finałowej gali, obecni byli również prof. dr hab. Justyna Więcek – dziekan Wydziału Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz prof. Zbigniew Kołtowski – wiceprezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego.

– Cieszę się, że nie byłam w komisji oceniającej, bo by nagród zabrakło – komplementowała konkursowe prace prof. dr hab. Justyna Więcek. I zauważyła, że widać w nich nie tylko wiedzę o gatunkach pszczół, ale także troskę o bioróżnorodność, o losy Ziemi.  – Mała pszczoła, wielka rzecz – podkreśliła pani dziekan i zaprosiła młodych uczestników konkursu do SGGW na zajęcia z tajników pszczelarstwa.

O tym, że wśród polskich pszczelarzy jest coraz więcej przedstawicieli młodego pokolenia, mówił prof. Zbigniew Kołtowski – Ten konkurs jest dobrym początkiem do rozwijania pszczelarskiej pasji. Zachęcam do budowania swoich pasiek – zwrócił się do uczestników plastycznej rywalizacji. I przypomniał: – Tam, gdzie pszczoła żyć nie może, nie może też żyć człowiek.

Obecni na uroczystości laureaci oraz wyróżnieni otrzymali ufundowane przez ARiMR nagrody i dyplomy. Wręczyli je Halina Szymańska, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz towarzyszący jej goście Justyna Więcek, dziekan Wydziału Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt SGGW oraz Zbigniew Kołtowski, wiceprezydent PZP.     

[Źródło: Serwis Rzeczypospolitej Polskiej] 

Serdecznie gratulujemy Malwinie Szkopińskiej z kl. VI!

.