25 wrzesień 2020
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Zlot Szkół Reymontowskich
  • im. Władysława Stanisława Reymonta
  • Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Solec
  • Odział Przedszkolny

 Drodzy  Rodzice

      Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w związku ze stopniowym wznowieniem pracy szkół od dnia 25 maja do 07 czerwca 2020 roku szkoła organizuje konsultacje dla uczniów klasy ósmej szkoły podstawowej z nauczycielami prowadzącymi zajęcia, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty.

   Od dnia 01 czerwca do 07 czerwca 2020 roku szkoła będzie organizowała konsultacje dla pozostałych uczniów, którzy zgłosili potrzebę uczestniczenia w konsultacjach z poszczególnych przedmiotów w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości jakie powstały podczas zdalnego nauczani.

   Harmonogram konsultacji oraz procedury związane z uczestnictwem uczniów w zajęciach na terenie szkoły zostaną umieszczone na stronie szkoły oraz wysłane bezpośrednio do osób, które zgłosiły potrzeby uczestniczenia w konsultacjach.

W załączeniu harmonogram konsultacji dla klasy VIII

 Gorąco pozdrawiam
Ana Wojciechowska
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Wł. St. Reymonta w Solcu

 

L.p.

Godzina konsultacji

J. polski

J. angielski

Matematyka

1

845 - 900

Przekazanie wytycznych GIS, MZ i MEN odnośnie procedur przeprowadzenia konsultacji w szkole

2

900 - 1000

Michał Cichocki
Adam Dołęgowski
Adrian Sarniak
Patryk Serwicki
Maja Wasiak

Patryk Ignaczak
Bartosz Kryska
Jakub Rutecki
Krystian Sadowski
Damian Wiśniewski

Bartosz Lewandowski
Mateusz Szkopiński
Weronika Tomaszewska
Julia Zabłotowicz
Norbert Żbikowski

3

1000 – 1030

Przerwa na dezynfekcję

4

1030 – 1130

Patryk Ignaczak
Bartosz Kryska
Jakub Rutecki
Krystian Sadowski
Damian Wiśniewski

Bartosz Lewandowski
Mateusz Szkopiński
Weronika Tomaszewska
Julia Zabłotowicz
Norbert Żbikowski

Michał Cichocki
Adam Dołęgowski
Adrian Sarniak
Patryk Serwicki
Maja Wasiak

5

1130 - 1200

Przerwa na dezynfekcję

6

1200 - 1300

Bartosz Lewandowski
Mateusz Szkopiński
Weronika Tomaszewska
Julia Zabłotowicz
Norbert Żbikowski

Michał Cichocki
Adam Dołęgowski
Adrian Sarniak
Patryk Serwicki
Maja Wasiak

Patryk Ignaczak
Bartosz Kryska
Jakub Rutecki
Krystian Sadowski
Damian Wiśniewski

 

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa

w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Solcu,

w czasie organizacji stacjonarnych konsultacji dla uczniów,

w związku z wystąpieniem COVID-19

  [Zobacz]

 

Drodzy  Rodzice

    Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Solcu uprzejmie informuje, że decyzją Ministra Edukacji narodowej od 25 maja 2020 roku klasy I-III będą prowadzić działalność opiekuńczo-wychowawczą.  Po wnikliwej analizie i konsultacjach z rodzicami przez wychowawców kl. I, II i III nikt z Państwa nie wyraził zgody na prowadzenie zajęć z dziećmi w szkole w formie jaką zaproponowało ministerstwo. Szanujemy Państwa decyzję i o wszelkich pojawiających się zmianach będziemy na bieżąco informować.

 Minister Edukacji Narodowej podjął też kolejne decyzje:

  - Od 18 maja do 7 czerwca 2020 roku istnieje możliwość uruchomienia zajęć rewalidacyjnych w ramach wsparcia dzieci z różnymi potrzebami. Zajęcia te będą odbywały się w szkole bezpośrednio z nauczycielami. Nauczyciele tych zajęć ustalą z Państwem zakres potrzeb, aby szkoła mogła zorganizować takie zajęcia.

   - Od 25  maja do 7 czerwca 2020 r. uczniom klas VIII szkoła zapewnia konsultację z nauczycielami prowadzącymi zajęcia, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty. Wychowawca kl. VIII ustali z Państwem terminy takich konsultacji.

- Od 01 czerwca do 07 czerwca 2020 r. szkoła zapewnia konsultację z nauczycielami dla wszystkich uczniów, którzy takich konsultacji potrzebują. Konsultację mają na celu wyjaśnienie wszelkich trudnych problemów jakie pojawiły się w trakcie zdalnego nauczania. Wychowawcy ustalą z Państwem terminy takich konsultacji. 

- W dniach 16,17,18 czerwca 2020 r. odbędzie się egzamin ósmoklasisty. Oddzielną informację otrzymają rodzice i uczniowie klasy ósmej odnośnie procedur jakie podczas egzaminu będą musiały być wprowadzone w szkole oraz powołanych komisji na czas egzaminu.

Gorąco pozdrawiam
Anna Wojciechowska
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Wł. St. Reymonta w Solcu

 

Informuje, że do 24 kwietnia br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. 

Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Od dziś czyli od poniedziałku 27 kwietnia do 24 maja 2020 roku kontynuujemy kształcenie na odległość. 

Opublikowany został harmonogram egzaminów. 

Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca 2020 roku.

O formie i szczegółach jego przeprowadzenia uczniowie klasy ósmej zostaną wkrótce poinformowani.

Kochani za dwa miesiące wakacje.

Proszę więc wszystkich uczniów o zaangażowanie się w naukę. Zachęcam również do śledzenia informacji opublikowanych na stronie internetowej www.gov.pl/edukacja.

Dziękuję wszystkim za wysiłki jakie wkładacie w kształcenie na odległość. Życzę dużo zdrówka i wytrwałości.

Z wyrazami szacunku

Anna Wojciechowska
dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Wł. St. Reymonta w Solcu

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.

Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.

Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku będą:

- rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

- a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich. 

Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie.

Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!

Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej.

Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.

  

Drodzy uczniowie!

Mazowiecka Policja apeluje:

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych.

Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego.

Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne!

Unikajcie miejsc publicznych!

Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!

 Drodzy Rodzice, Uczniowie

     Wobec wzrastającej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby CIVID-19.

  W związku z powyższym zajęcia w szkole zostają zawieszone do 10 kwietnia 2020 r.

   W piątek 20 marca zostało wydane rozporządzenie, które wprowadza dodatkowe rozwiązania prawne dotyczące kształcenia na odległość i realizacji podstawy programowej.

W chwili obecnej wspólnie z nauczycielami pracujemy nad sposobem realizacji zdalnego nauczania.

       O wszystkim będziemy Państwa informować dlatego bardzo prosimy  o codzienne odwiedzanie naszej strony szkoły (solec.net.pl), ponadto prosimy o pilne  podanie do 24.03.2020 r. na e-maila szkolnego (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), swojego lub dziecka adresu e-mailowego do przesyłania wszelkich ustaleń oraz zagadnień  z poszczególnych przedmiotów.

    Ważne abyśmy wszyscy wspierali się w tym trudnym dla nas czasie i jak najszybciej spotkali się w murach naszej szkoły.

Przesyłam wszystkim moim uczniom i ich rodzicom serdeczne pozdrowienia.

Anna Wojciechowska