• "Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym" - Wł. St. Reymont.
  • Pasowanie na ucznia klasy pierwszej
  • Zlot szkół im. Władysława Stanisława Reymonta
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Bóg - Honor - Ojczyzna

[Więcej zdjęć]

16 maja uczniowie klasy czwartej naszej szkoły wzięli udział w Pikniku Wojewody Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Impreza organizowana w Ramach Mazowieckiego Tygodnia Bezpieczeństwa odbyła się na terenie Szkoły Podstawowej  Nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku. Gośćmi honorowymi pikniku  byli: Poseł na Sejm RP Anna Cicholska, Mazowiecki Wicekurator Oświaty Krzysztof  Wiśniewski oraz Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku Marlena Mazurska.

Wiedza z zakresu bezpieczeństwa przedstawiana była na sześciu stanowiskach w Formie zabawy, czyli jako: konkursy, quizy, zawody, pokazy sprzętu służb ratowniczych i nauki udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie mogli wszystkiego dotknąć, poćwiczyć na udostępnionych stanowiskach, sprawdzić swoje umiejętności w przygotowanych zabawach i zadaniach. Ale przede wszystkim otrzymali potężną dawkę wiedzy z zakresu bezpieczeństwa przekazaną przez specjalistów. Zdecydowana  większość omawianych tematów to były sytuacje z życia wzięte, a nie wiedza czysto podręcznikowa. Atrakcyjność imprezy oraz zaangażowanie uczniów najlepiej oddają zdjęcia.

.