5 lipiec 2020
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Zlot Szkół Reymontowskich
  • im. Władysława Stanisława Reymonta
  • Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Solec
  • Odział Przedszkolny
 
 
„Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa
z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów"
 
Kartezjusz
 
27 września 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie wspólnie ze Szkołą Podstawową im. Wł. St. Reymonta w Solcu zorganizowały Narodowe Czytanie.  Bibliotekarze, nauczyciele i uczniowie ze szkół podstawowych w Solcu,  Emilianowie, Sierakówku i w Sokołowie (mieszczą się w nich biblioteki gminne) przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji. Podczas ósmej edycji czytane były utwory zatytułowane „Nowele Polskie”. Jest to wybór tekstów, których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Towarzyszyły one naszym rodakom, kiedy pod zaborami walczyli o wolność Ojczyzny i szukali odpowiedzi na wyzwania swoich czasów. Dziś teksty nie straciły na swojej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się solidarnością społeczną, wrażliwością na ludzką krzywdę i przede wszystkim nie zapominać o naszej historii.
W uroczystości uczestniczyli:  Wójt Gminy Gostynin E. Zieliński, przewodniczący Rady Gminy P. Piotrowski, przedstawiciel Kuratorium Oświaty Wojciech Rygalski, Grzegorz Orzeł ze Starostwa Powiatowego, prezesi ZNP A. Osiak i S. Durma, emerytowana dyrektor biblioteki gminnej E. Włodarczyk, pracownicy bibliotek filialnych dyrektorzy szkół gminnych, delegacja polonijna z Kanady. Wydarzenie rozpoczął polonez w wykonaniu uczniów szkoły w Solcu. Następnie Wójt Gminy Gostynin zainaugurował Narodowe Czytanie i przeczytał fragment noweli Brunona Schultza „Mój ojciec wstępuje do strażaków”. W dalszej części uczniowie ze szkoły w Solcu  zaprezentowali „Dym” Marii Konopnickiej oraz fragmenty „Pamiętników Soplicy” H. Rzewuskiego, z Emilianowa - „Katarynkę” Bolesława Prusa, z Sokołowa -  nowelę „Sachem” Henryka Sienkiewicza, a z Sierakówka - „Rozdziobią nas kruki, wrony…” S. Żeromskiego. Delegacja z Kanady recytowała fragmenty utworów  Władysława Stanisława Reymonta. Inscenizacja nowelek była połączona z programem artystycznym - pieśni ludowe i patriotyczne oraz wystawa prezentująca sylwetki autorów nowel polskich. Na każdym przyniesionym przez uczestników egzemplarzu nowel polskich złożony został pamiątkowy stempel.
Dziękujmy nauczycielom i opiekunom za  zaangażowanie w przygotowanie tak wzruszającej lekcji naszej historii. Wspólne czytanie to coś więcej niż tylko poznawanie fascynujących światów ulubionych bohaterów książkowych, to wychowanie w miłości do książek. Spotkanie 27 września 2019 roku na pewno do takiego właśnie się zaliczało.  Czytane może być na setki różnych sposobów - we fragmentach, w całości, z podziałem na role, głośno, publicznie, ale też w domowym zaciszu.
Organizatorami Narodowego Czytania w Solcu była Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z/s w Solcu oraz Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu.
 Autor zdjęć: M. Bazela