Plan lekcji na rok szkolny

2019/2020

 

 

 

 

VIII   (19)

VII     (14)

 

VI   (25)

PONIEDZIAŁEK

830

915

ZAJ. WYR. Z MATEMATYKI

107

GODZ. WYCH.

108

RELIGIA

104

925

1010

J. POLSKI

112

FIZYKA

106

J. ANG.

INF.

108

203

1020

1105

FIZYKA

106

RELIGIA

104

J. ANG.

INF.

108

203

1125

1210

J. ANGIELSKI

106

RELIGIA

109

J. POLSKI

112

1220

1305

RELIGIA

109

J. ANGIELSKI

108

MATEMATYKA

107

1315

1400

GODZ. WYCH.

112

MATEMATYKA

107

GODZ. WYCH.

104

1410

1455

MATEMATYKA

107

J. POLSKI

112

W-F /basen (CH)/ GIM KOR. J.Z.

S

1505

1550

 

 

W – F/basen

S

 

 

 

WTOREK

830

915

MATEMATYKA

107

HISTORIA

109

HISTORIA

104

925

1010

HISTORIA

104

MATEMATYKA

107

J. ANG.

W – F

108

S

1020

1105

BIOLOGIA

104

J. POLSKI

112

J. ANG.

W - F

108

S

1125

1210

W-F

S

J. POLSKI

112

RELIGIA

106

1220

1305

J. POLSKI

112

BIOLOGIA

104

ZAJ. ROZ. UZD. J. ANG.

109

1315

1400

RELIGIA

109

CHEMIA

104

MATEMATYKA

107

1410

1455

CHEMIA

104

W - F

S

KOŁO RĘKODZIEŁA

112

1505

1550

 

 

 

 

 

 

 

ŚRODA

830

915

J. POLSKI
112

KOŁO J. ANGIELSKI

108

W –F (CH)

S

925

1010

J. ANGIELSKI

109

W – F
S

MATEMATYKA

107

1020

1105

WOS

112

J. ANGIELSKIEGO

108

BIOLOGIA

104

1125

1210

MATEMATYKA

107

GEOGRAFIA

109

J. POLSKI

112

1220

1305

INFORMATYKA

203

MATEMATYKA
107

GEOGRAFIA

109

1315

1400

GEOGRAFIA

109

INFORMATYKA

203

W – F (DZ.)

S

1410

1455

W-F

S

ZKK

106

K. TEATRALNE

112

KOŁO TEAT./ GIM. KOR.J.Z.

112

1505

1550

 

 

 

 

 

 

 

CZWARTEK

830

915

J. POLSKI

112

BIOLOGIA

104

J. ANG.

W – F

109

S

925

1010

J. POLSKI

112

J. NIEMIECKI

108

J. ANG.

W – F

109

S

1020

1105

J. NIEMIECKI

106

J. POLSKI

112

PLASTYKA

107

1125

1210

BIOLOGIA

104

MATEMATYKA

107

J. POLSKI

112

1220

1305

HISTORIA

109

HISTORIA

104

MATEMATYKA

107

1315

1400

WOS

109

W – F

S

TECHNIKA

107

1410

1455

W-F

S

GEOGRAFIA

109

HISTORIA

106

1505

1550

 

 

 

 

 

 

 

PIĄTEK

830

915

CHEMIA
104

J. ANGIELSKI

108

W – F (DZ)

S

925

1010

W - F

S

CHEMIA

104

J. POLSKI

112

1020

1105

MATEMATYKA

107

J. NIEMIECKI

104

MUZYKA

109

1125

1210

J. NIEMIECKI

109

PLASTYKA

107

J. POLSKI

112

1220

1305

FIZYKA

106

J. POLSKI

112

ZAJ. WYR. Z BIOLOGII

104

1315

1400

J. ANGIELSKI

104

FIZYKA

106

KOŁO J. POLSKIEGO

112

1410

1455

ZKK/

106

ZAJ. WYR. J. POLSKI

112

MUZYKA

109

 

 

1505

1550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V   (11)

IV  (15)

III(6)

II (11)

I(13)

0(10)

PP(26)

ŚW

PN

P

Log.

 

0-IV

V-VIII

 

GODZ. WYCH.

106

J. POLSKI

112

EDU.INF.

203

Z

206

Z

6

Z

3 L

-

 

-

 

VI

-

 

 

RELIGIA

109

MATEMATYKA

107

Z

207

Z

206

Z

6

Z

3 L

-

 

-

 

VI

PKD

 

 

MATEMATYKA

107

J. POLSKI

112

Z

207

Z

206

Z

6

Z

3 L

-

 

-

 

VI

PKD

 

 

INFORMATYKA

203

PLASTYKA

107

Z

207

Z

206

Z

6

Z

3 L

-

 

-

 

VI

PKD

 

 

J. POLSKI

112

TECHNIKA

106

 

 

 

 

RELIGIA

6

Z

3 L

ID/KD

207

-

 

VI

-

 

 

WDŻ

106

ZAJ. WYR. J. ANG.

108

 

 

 

 

EDU. INF.

203

Z

3 L

ID/KD

207

KK

 

VI

-

 

 

 

 

WDŻ

106

 

 

 

 

 

 

 

3 L

KD

207

BF/KK

6

VI

-

L OP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 L

-

 

PL

6

ŚWD

-

 

 

 

J. POLSKI

112

ŚWIETLICA

106

Z

207

Z

206

Z

6

Z

3 L

KD

106

-

 

VI

-

 

HISTORIA

109

J. POLSKI

112

Z

207

Z

206

Z

6

Z

3 L

-

 

-

 

VI

PKD

 

RELIGIA

106

MATEMATYKA

107

Z

207

Z

206

Z

6

Z

3 L

KD

200

-

 

VI

-

 

MATEMATYKA

107

J. ANGIELSKI

108

Z WYR.

207

Z WYR.

206

Z

6

Z

3  L

KD

200

-

 

VI

-

 

PLASTYKA

107

W – F

S

-

 

 

 

Z WYR

6

REL

J. ANG.

JM/KD

207

-

 

VI

PES

 

W - F

S

KOŁO ART.-TEAT.

112

ZKK

 

 

 

 

 

ZKK

3 L

KJ/KD

207

KK

 

VI

-

L I

K. RĘKODZIEŁA

112

KOLO RĘKODZIEŁA

112

 

 

 

 

 

 

 

3 L

JK

207

KK

6

VI

-

L VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 L

-

 

PL

6

SWD

-

 

 

GEOGRAFIA

109

PRZYRODA

104

Z
207
RELIGIA
203
Z
6
Z

3 L

-
 
KK
107
VI
-
 

BIOLOGIA

104

J. POLSKI

112

RELIGIA

207

Z

206

Z

6

Z

3 L

-

 

-

 

VI

PES

 

MATEMATYKA

107

RELIGIA

106

Z

207

Z

206

Z

6

Z

3 L

-

 

-

 

VI

-

 

W – F

S

INFORMATYKA

203

Z

207

Z

206

Z WYR

6

Z

3 L

-

 

-

 

VI

-

 

W - F

S

K. ORTOGRAF./SKS

112

SKS

 

Z WYR./SKS

206

SKS

 

Z

3 L

KD

207

-

 

VI

PES

 

ZKK

106

ZKK

106

 

 

 

 

 

 

 

3 L

KJ/KD

207

ID/KK

6

VI

-

L I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 L

KJ

207

KK

6

VI

-

L IV-VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 L

-

 

PL

6

ŚWD

-

 

 

J. ANGIELSKI

108

MATEMATYKA

107

Z

207

Z

206

Z

6

Z

3 L

-

 

-

 

VI

-

 

MATEMATYKA

107

PRZYRODA

104

Z

207

Z

206

Z

6

Z

3 L

-

 

-

 

VI

-

 

W- F

S

J. ANGIELSKI

108

Z

207

Z

206

Z

6

Z

3 L

-

 

-

 

VI

-

 

TECHNIKA

106

W – F

S

Z

207
Z
206
J. ANGIEL
108

Z

3 L

-

 

-

 

VI

-

 

J. POLSKI

112

W- F

S

Z WYR.

207

J. ANG.

108

 

 

Z

3 L

KK/KD

207

-

 

VI

-

 

HISTORIA

104

J. POLSKI

112

J. ANG.

108

 

 

 

 

REW

3 L

KK/KD

207

-

 

VI

-

L II

J. ANGIELSKI

108

HISTORIA

104

 

 

 

 

 

 

REW

3 L

KK/KD

207

-

 

VI

-

L III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 L

-

 

KD/PL

6

SWD

-

 

 

J. POLSKI
112

GODZ. WYCH

203

MUZYKA

109

Z
206
J. ANG.

6

Z

3L

-
 
KK
109
VI
-
 

J. ANGIELSKI

108

MATEMATYKA

107

Z

207

RELIGIA

206

MUZYKA

109

Z

3L

-

 

-

 

VI

-

 

J. POLSKI

112

J. ANGIELSKI

108

RELIGIA

207

Z

206

Z

6

Z

3L

-

 

-

 

VI

PES

 

MUZYKA

109

W – F

S

Z

207

ED. INF.

203

Z

6

J. ANG.

3L

-

 

-

 

VI

-

 

 

 

MUZYKA

109

Z

207

J. ANG

108

RELIGIA

6

Z

3L

-

 

BF

6

VI

PKD

 

 

 

RELIGIA

109

J. ANG.

108

MUZYKA

109

.

 

 

3L

KD

207

KK

6

VI

PES

L I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 L

BF

207

KK/PL

6

SWD

-

L II-III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3L

-

 

PL

6

SWD

-

 

 

 

·          Kolor zielony – godziny dyrektorskie

·          Kolor brązowe –godziny pomocy psychologiczno-pedagogicznej

·          Kolor niebieski- dodatkowe  godziny przydzielone  na oddział