Kalendarz   roku    szkolnego   
w     Szkole   Podstawowej  im Wł. St. Reymonta  w  Solcu
2019/2020
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Uroczystości

Termin

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

 

02 września 2019 r.

(poniedziałek)   900

XI  Gminne Dożynki Ekologiczne

15 września 2019 r.

Lucień  (niedziela)

Złożenie decyzji z GOPS-u przez rodziców o dożywianiu ucznia

 

09 września 2019 r.

(poniedziałek)

 

Ostateczny termin złożenia wniosków o stypendium

13 września 2019 r.
(piątek)   

Zebranie z rodzicami

(ogólne + klasowe)

  września 2019 r.

Termin złożenia zaświadczeń z poradni psychologiczno - pedagogicznej przez dzieci klas III gimnazjum i VIII S.P.

 

 

Do  września 2019 r.

 

Narodowe czytanie

wrzesień 2019 r.

XXIII Ogólnopolski Zlot Szkół Reymontowskich w Koziebrodach

20-21-22 wrzesień 2019 r.

(piątek -sobota-niedziela)   

Dzień chłopca

 

październik 2019 r.

 

Dzień Edukacji Narodowej

18  października 2019 r.

(piątek)   

Pasowanie na przedszkolaka

Październik  2019 r.

 

Święto Niepodległości- apel

12  listopada 2019 r.

(wtorek)   

Ślubowanie klasy pierwszej

Listopad  2019 r.

Święto Dziękczynienia

Listopad 2019 r.

Andrzejkowy turniej tenisa stołowego

Listopad 2019 r.

 

Dyskoteka Andrzejkowa

 Listopada 2019 r.

Próbny egzamin ośmioklasisty z OPERONEM

Cześć humanistyczna –

03 grudnia 2019 r.
(wtorek)

 

Cześć matematyczno –przyrodnicza

04 grudnia 2019 r.

(środa)

 

Język obcy  (j. angielski, j. niemiecki)

05 grudnia 2019 r.
(czwartek)

94 rocznica śmierci Władysława Reymonta  na warszawskich Powązkach- wyjazd do Warszawy

5 grudnia 2019 r.
(czwartek)

Święto Patrona Szkoły

 Grudzień 2019 r.

 

 

Uroczystość Wigilijna-Jasełka

 

17 grudnia 2019 r.

(wtorek)   

Wystawienie proponowanych ocen niedostatecznych w szkole podstawowej

Do 20 grudnia 2019 r.

(piątek)   

Wystawianie ocen proponowanych w szkole podstawowej oraz poinformowanie rodziców

20 grudnia 2019  r.

(piątek)   

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

 

21 grudnia 2019 r.-01 stycznia 2020 r.

 

Wystawienie ocen niedostatecznych w szkole podstawowej

 

20 stycznia 2020 r.

(poniedziałek)   

 

Wystawienie ocen semestralnych
w szkole podstawowej

20 stycznia 2020 r.

(poniedziałek)   

 

Klasyfikacyjne posiedzenie
Rady Pedagogicznej w szkole podstawowej

27 stycznia 2020 r.

(poniedziałek)   

Zebranie Rady Rodziców

  stycznia  2020  r.

Śródroczne zebranie rodziców

30 stycznia 2020 r.

(czwartek)   

Choinka noworoczna

1  luty  2020 r.

(sobota)   

 

Ferie zimowe

 

 

10.02.2020 r. – 23.02.2020 r.

Dzień Babci i Dziadka

  luty 2020 r.

 

Międzynarodowy Dzień Kobiet

 

 

  marca   2020  r.

 

 

 

Powołanie komisji egzaminacyjnej na sprawdzian po kl. VIII s.p.

Marzec 2020 r.

 

Dzień Wiosny

20 marca  2020 r.
(piątek)

 

Wiosenna wielkanocna

przerwa świąteczna

 

09.04.2020 r. – 14.04.2020 r.

Egzamin ośmioklasisty

 

Część humanistyczna-

 21 kwietnia 2020 r. (wtorek)   

                                                                

 

Część matematyczno      

- przyrodnicza

 22  kwietnia 2020 r. (środa)

 

Język obcy nowożytny (angielski, niemiecki)

23  kwietnia 2020  r.  (czwartek)

 

 

Dni otwarte Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego

 

Kwiecień  2020 r.

 

Oddanie Boiska Szkolnego

Kwiecień/maj 2020 r.

Sprawdzian kompetencji Trzecioklasisty OPERON

09 maja 2020 r.

 

Święto Konstytucji 3 maja

 

Maj 2020 r.

Wystawienie proponowanych ocen niedostatecznych w szkole podstawowej

 15  maja 2020 r.

(piątek)   

Wystawienie ocen proponowanych w szkole podstawowej

15 maja 2020 r.

(piątek)   

Dzień Matki i Ojca

 Maj 2020  r.

Zebrania klasowe z rodzicami

 Czerwiec 2020 r.

Dzień Dziecka

01 czerwca  2020 r.

(poniedziałek)   

Wystawienie ocen niedostatecznych w szkole podstawowej

 

15 czerwca 2020 r.

(poniedziałek)   

 

Wystawienie ocen końcoworocznych w szkole podstawowej

15 czerwca 2020 r.

(poniedziałek)   

Klasyfikacyjne Posiedzenia

Rady Pedagogicznej w szkole podstawowej

 

22 czerwca 2020 r.           godz. 14 00

(poniedziałek)

                               

 

Zakończenie Roku Szkolnego

 

 

26 czerwca 2020 r.

(piątek)