Kalendarz   roku    szkolnego   
w     Szkole   Podstawowej  im Wł. St. Reymonta  w  Solcu,2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Uroczystości

Termin

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

 

03 września 2018 r.

(poniedziałek)   900

X  Gminne Dożynki Ekologiczne

9 września 2018 r.

Sokołów  (niedziela)

Złożenie decyzji z GOPS-u przez rodziców o dożywianiu ucznia

 

10 września 2018 r.

(poniedziałek)

 

Ostateczny termin złożenia wniosków o stypendium

14 września 2018 r.
(piątek)   

Zebranie z rodzicami

(ogólne + klasowe)

20 września 2018 r.

(czwartek)

Termin złożenia zaświadczeń z poradni psychologiczno - pedagogicznej przez dzieci klas III gimnazjum i VIII S.P.

Do 28 września 2018 r.

(piątek)

XXII Ogólnopolski Zlot Szkół Reymontowskich w Bożkowie

12-13-14 październik 2018 r.

(piątek -sobota-niedziela)   

Dzień chłopca

 

październik 2018 r.

Dzień Edukacji Narodowej

15  października 2018 r.

(poniedziałek)   

 

Święto Niepodległości- apel

13  listopada 2018 r.

(wtorek)   

Ślubowanie klasy pierwszej

Listopad  2018 r.

Święto Dziękczynienia

Listopad 2018 r.

Pasowanie na przedszkolaka

Listopad  2018 r.

Andrzejkowy turniej tenisa stołowego

Listopad 2018 r.

 

Dyskoteka Andrzejkowa

 Listopada 2018 r.

Próbny egzamin ośmioklasisty z OPERONEM

Cześć humanistyczna –

27 listopada 2018 r.
(wtorek)

 

Cześć matematyczno –przyrodnicza

28 listopada 2018 r.

(środa)

 

Język obcy  (j. angielski, j. niemiecki)

29 listopada 2018 r.
(czwartek)

Uroczystość Peregrynacji św. obrazu patrona dzieci i młodzieży Św. St. Kostki

Listopad 2018 r.

93 rocznica śmierci Władysława Reymonta  na warszawskich Powązkach- wyjazd do Warszawy

5 grudnia 2018 r.
(środa)

Próbny egzamin gimnazjalny
OPERON

Cześć humanistyczna –

Grudzień 2018 r.

 

Cześć matematyczno –przyrodnicza

Grudzień 2018 r.

 

Język obcy  (j. angielski, j. niemiecki)

Grudzień 2018 r.

Święto Patrona Szkoły

 Grudzień 2018 r.

 

Wystawienie proponowanych ocen niedostatecznych w szkole podstawowej i gimnazjum

Do 20 grudnia 2018 r.

(czwartek)   

Wystawianie ocen proponowanych w szkole podstawowej i gimnazjum oraz poinformowanie rodziców

20 grudnia 2018  r.

(czwartek)   

 

Uroczystość Wigilijna-Jasełka

20 grudnia 2018 r.

(czwartek)   

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

 

24 grudnia 2018 r.-01 stycznia 2019 r.

 

Wystawienie ocen niedostatecznych w szkole podstawowej i gimnazjum

 

14 stycznia 2019 r.

(poniedziałek)   

 

Wystawienie ocen semestralnych
w szkole podstawowej
i gimnazjum

14 stycznia 2019 r.

(poniedziałek)   

Choinka noworoczna

19  stycznia  2019 r.

(sobota)   

 

Klasyfikacyjne posiedzenie
Rady Pedagogicznej w szkole podstawowej i gimnazjum

21 stycznia 2019 r.

(poniedziałek)   

Zebranie Rady Rodziców

24  stycznia  2019  r.

(czwartek)   

Śródroczne zebranie rodziców

24 stycznia 2019 r.

(czwartek)   

 

Ferie zimowe

 

28.01.2019 r. – 10.02.2019 r.

Dzień Babci i Dziadka

  luty 2019 r.

 

Międzynarodowy Dzień Kobiet

 

8  marca   2019  r.

(piątek)

 

Powołanie komisji egzaminacyjnej na egzamin gimnazjalny po kl. III g, VIII s.p.

Marzec 2019 r.

 

Dzień Wiosny

21 marca  2019 r.
(czwartek)

Egzamin gimnazjalny

 

Część humanistyczna-

 10 kwietnia 2019 r. (środa)   

                                                                

 

Część matematyczno      

- przyrodnicza

 11  kwietnia 2019 r. (czwartek)

 

Język obcy nowożytny (angielski, niemiecki)

12  kwietnia 2019  r.  (piątek)

 

Egzamin ośmioklasisty

 

Część humanistyczna-

 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek)   

                                                               

 

Część matematyczno      

- przyrodnicza

 16  kwietnia 2019 r. (wtorek)

 

Język obcy nowożytny (angielski, niemiecki)

17  kwietnia 2019  r.  (środa)

 

 

 

Wiosenna wielkanocna

przerwa świąteczna

18.04.2019 r. – 23.04.2019 r.

Sprawdzian kompetencji Trzecioklasisty OPERON

 26 kwietnia 2019 r.

Dni otwarte Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego

 

Kwiecień  2019 r.

 

Święto Konstytucji 3 maja

Maj 2019 r.

Wystawienie proponowanych ocen niedostatecznych w szkole podstawowej i gimnazjum

 20  maja 2019 r.

(poniedziałek)   

Wystawienie ocen proponowanych w szkole podstawowej i gimnazjum

20 maja 2019 r.

(poniedziałek)   

Dzień Matki i Ojca

30  maj 2019  r.

(czwartek)   

Zebrania klasowe z rodzicami

 Czerwiec 2019 r.

Dzień Dziecka

03 czerwca  2019 r.

(poniedziałek)   

Wystawienie ocen niedostatecznych w szkole podstawowej i gimnazjum

 

10 czerwca 2019 r.

(poniedziałek)   

 

Wystawienie ocen końcoworocznych w szkole podstawowej i gimnazjum

10 czerwca 2019 r.

(poniedziałek)   

Klasyfikacyjne Posiedzenia

Rady Pedagogicznej w szkole podstawowej i gimnazjum

 

17 czerwca 2019 r.           godz. 14 00

(poniedziałek)

                              

 

Zakończenie Roku Szkolnego

 

21 czerwca 2019 r.

(piątek)