Kalendarz  roku  szkolnego  
w  Zespole   Szkoły  Podstawowej i  Gimnazjum w Solcu
2017/2018
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Uroczystości

Termin

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

 

04 września 2017 r.

(poniedziałek)   900

Ostateczny termin złożenia wniosków o stypendium

15 września 2017 r.
(piątek)   

IX  Gminne Dożynki Ekologiczne

10 września 2017 r.

Sierakówek  (niedziela)

Zebranie z rodzicami

(ogólne + klasowe)

27 września 2017 r.

(środa)

XXI Ogólnopolski Zlot Szkół Reymontowskich w Zawidzu Kościelnym

22-23-24 września 2017 r.

(piątek -sobota-niedziela)   

 

Termin złożenia zaświadczeń z poradni psychologiczno - pedagogicznej przez dzieci klas III gimnazjum

 

 

 

Do 29 września 2017 r.

(piątek)

 

 

Złożenie decyzji z GOPS-u przez rodziców o dożywianiu ucznia

 

08 września 2017 r.

(piątek)

 

Dzień chłopca

 

02 październik 2017 r.

(poniedziałek)

 

Dzień Edukacji Narodowej

16  października 2017 r.

(poniedziałek)   

 

Święto Niepodległości- apel

10  listopada 2017 r.

(piątek)   

Ślubowanie klasy pierwszej

Listopad  2017 r.

Pasowanie na przedszkolaka

Listopad  2017 r.

 

Dyskoteka Andrzejkowa

 Listopada 2017 r.

92 rocznica śmierci Władysława Reymonta  na warszawskich Powązkach- wyjazd do Warszawy

5 grudnia 2017 r.
(wtorek)

Próbny egzamin gimnazjalny
OPERON

Cześć humanistyczna –

 

05.12.2017 r.
(wtorek)

 

Cześć matematyczno –przyrodnicza

06.12.2017 r.
(środa)

 

Język obcy (nowożytny) (j. angielski)

 

07.12.2017 r.
(czwartek)

 

Święto Patrona Szkoły

 Grudzień 2017 r.

 

Wystawienie proponowanych ocen niedostatecznych w szkole podstawowej i gimnazjum

Do 08 grudnia 2017 r.

(piątek)   

Wystawianie ocen proponowanych w szkole podstawowej i gimnazjum oraz poinformowanie rodziców

08 grudnia 2017  r.

(piątek)   

 

Uroczystość Wigilijna-Jasełka

 

18 grudnia 2017 r.

(poniedziałek)   

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

 

23 grudnia 2017 r.-02 stycznia 2018 r.

 

Wystawienie ocen niedostatecznych w szkole podstawowej i gimnazjum

 

04 stycznia 2018 r.

(czwartek)   

 

Wystawienie ocen semestralnych
w szkole podstawowej
i gimnazjum

04 stycznia 2018 r.

(czwartek)   

 

Klasyfikacyjne posiedzenie
Rady Pedagogicznej w szkole podstawowej i gimnazjum

08 stycznia 2018 r.

(poniedziałek)   

Zebranie Rady Rodziców

11  stycznia  2018  r.

(czwartek)   

Śródroczne zebranie rodziców

11 stycznia 2018 r.

(czwartek)   

Powołanie komisji egzaminacyjnej na egzamin gimnazjalny po kl. III g

Marzec 2018 r.

 

Dzień Babci i Dziadka

  luty 2018 r.

Choinka noworoczna

13  stycznia  2018 r.

(sobota)   

 

Ferie zimowe

 

 

13.02.2017 r. – 26.01.2017 r.

 

Międzynarodowy Dzień Kobiet

 

 

7  marca   2017  r.

(środa)

 

 

Dzień Wiosny
projekt Gimnazjalny

21 marca  2018 r.
(środa)

 

Wiosenna wielkanocna

przerwa świąteczna

 

29.03.2018 r. – 03.04.2018 r.

Sprawdzian kompetencji Trzecioklasisty OPERON

 24 kwietnia 2018 r.

Egzamin gimnazjalny

 

Część humanistyczna-

 18 kwietnia 2018 r.   

                                                               

 

Część matematyczno      

- przyrodnicza

 19  kwietnia 2018 r.

 

Język obcy nowożytny   

(angielski)

20  kwietnia 2018  r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Święto Konstytucji 3 maja

 

Maj 2018 r.

Dni otwarte Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego

 

Kwiecień  20178r.

 

Dzień Matki i Ojca

18  maj 2018  r.

(piątek)   

Wystawienie proponowanych ocen niedostatecznych w szkole podstawowej i gimnazjum

 18  maja 2018 r.

(piątek)   

Wystawienie ocen proponowanych w szkole podstawowej i gimnazjum

18  maja 2018 r.

(piątek)   

Zebrania klasowe z rodzicami

 Czerwiec 2018 r.

Dzień Dziecka

01 czerwca  2018 r.

(piątek)   

 

Wystawienie ocen niedostatecznych w szkole podstawowej i gimnazjum

 

 

13 czerwca 2018 r.

(środa)   

 

 

 

Wystawienie ocen końcoworocznych w szkole podstawowej i gimnazjum

 

13 czerwca 2018 r.

(środa)   

Klasyfikacyjne Posiedzenia

Rady Pedagogicznej w szkole podstawowej i gimnazjum

 

18 czerwca 2018 r.           godz. 14 00

(poniedziałek)

                              

 

Zakończenie Roku Szkolnego

 

 

22 czerwca 2018 r.

(piątek)