Zał. Nr  2

Bez tytułu

 

Szkoła Podstawowa  im. Wł. St. Reymonta  w Solcu

Solec 6         09 – 500 Gostynin

tel./fax (0–24) 235 79 33

e-mail: s.solec@wp.pl          www.solec.net.pl

 

 

Deklaracja na samodzielny powrót dziecka do domu
                                                         (dot. dzieci pow. 10 roku życia)

 

 

    Biorę  pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót mojego dziecka


………………………………………………………..  ucz. kl. ………….….  
                                         (imię i nazwisko ucznia)
ze szkoły /świetlicy szkolnej/   do domu, w sytuacji kiedy nie odbieram go osobiście

lub nie wraca autobusem.

 

 

 

……………………………………………….                                               ……………………………………………………..

                                         Data                                                                                        Podpis Rodzica / prawnego opiekuna