25 wrzesień 2020
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Zlot Szkół Reymontowskich
  • im. Władysława Stanisława Reymonta
  • Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Solec
  • Odział Przedszkolny

15 maja w Płocku odbyły się zawody lekkoatletyczne, będące jednocześnie kwalifikacją do Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Szkołę Podstawową w Solcu reprezentowała skromna, ale jak się później okazało, bardzo silna ekipa sportowa. Dominik Turek oraz Natalia Gazda rywalizowali w kategorii juniorów młodszych w pchnięciu kulą.

Natalia – to ubiegłoroczna medalistka  w zawodach tej samej rangi i ósma zawodniczka Igrzysk Mazowieckich. W najlepszej próbie uzyskała wynik 9,28 m, co dało jej drugie miejsce i awans na Mazowsze.

Znakomicie spisał się natomiast debiutujący w imprezie tej rangi Dominik. W najlepszej swojej próbie uzyskał wynik 10,78 m, wygrywając całe zawody, co równocześnie pozwoliło mu awansować na igrzyska.

Obojgu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

[Zobacz zdjęcia]

W dniu 11 maja 2019 r. w Łącku odbył się organizowany przez Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego „Turniej Tenisa Stołowego”. Przedsięwzięcie miało charakter turnieju amatorskiego, rozgrywanego  w 5 kategoriach wiekowych: dzieci, młodzieży i dorosłych. Propagowało ono zdecydowanie zdrowy styl życia, rywalizację fair play i integrację międzypokoleniową.

         Znakomity występ w tym turnieju odnotowali członkowie i sympatycy Uczniowskiego Klubu Sportowego „Solec”, którzy dostąpili zaszczytu reprezentowania jako jedyni Gminę Gostynin. Z sześciu osób reprezentujących nasz Klub i Gminę aż pięć wróciło z pucharami.

         W kategorii od 26 do 40 roku życia:

                   - I miejsce – Ewelina Kwiatkowska

         W kategorii młodzież od 18 do 25 roku życia:

                   - I miejsce – Klaudia Toruniewska

                  

         W kategorii kl. VII SP ,III gimnazjum oraz szkoła śednia:

                   - II miejsce – Daria Kaska

                   - III miejsce -  Natalia Zabłotowicz

         W kategorii kl. I – IV

                   - II miejsce – Norbert Godlewski

         Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Opiekun: Ewelina Kwiatkowska

  

XXV sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży 

Sejm Dzieci i Młodzieży to projekt edukacyjny, którego celem jest ukazywanie, na czym polega odpowiedzialność obywatelska przez aktywizowanie młodych ludzi na rzecz społeczności lokalnej oraz upowszechnianie wiedzy wśród młodzieży na temat zasad funkcjonowania polskiego Sejmu i demokracji parlamentarnej. Organizatorem XXV sesji SDiM jest Kancelaria Sejmu oraz jako współorganizatorzy występują Instytut Pamięci Narodowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. Posiedzenie SDiM odbędzie się 01 czerwca 2019 r. w Warszawie. Temat tegorocznego zadania brzmiał: „Posłowie Sejmu II RP. Ich losy i działalność w okresie II wojny światowej i okupacji”. Uczniowie 7 klasy Szkoły Podstawowej im. Wł. Stanisława Reymonta w Solcu Adam Dołęgowski i Patryk Serwicki przy wsparciu Gminnej Biblioteki Publicznej w Solcu podjęli się realizacji zadania rekrutacyjnego, aby zostać posłami Sejmu Dzieci i Młodzieży. Wykonali zadania, które bezpośrednio wynikały z tematu sesji SDiM, min. zgromadzili informacje dotyczące Andrzeja Czapskiego - działacza ludowego, posła na sejm w II kadencji 1928-30 zamordowanego przez Niemców oraz spopularyzowali i rozpowszechnili wiedzę o jego życiu i działalności.

Udało się. Patryk i Adam zostali posłami Sejmu Dzieci i Młodzieży i 01 czerwca 2019 roku będą zasiadać w parlamencie na Wiejskiej w Warszawie.

22 marca Szkoła Podstawowa nr 4 w Wyszkowie świętowała przyjęcie  w szeregi członków elitarnego Klubu Przodujących Szkół.  Klub Przodujących Szkół jest ogólnopolskim ruchem społecznym i działa w ramach Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Powstał w 1986 roku, zrzesza placówki nowatorskie i kreatywne, osiągające sukcesy w sferze organizacyjnej, dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej.
Klub Przodujących Szkół to inicjatywa Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole – skupia placówki służące nowoczesnemu kształceniu, wszechstronnemu rozwojowi ucznia, wyrównywaniu szans edukacyjnych, kształtowaniu właściwych relacji pomiędzy nauczycielem, uczniem, rodzicami.
By móc przystąpić do klubu, szkoła musi spełnić szereg kryteriów i przejść z góry ustalone etapy przyjmowania do tego grona. Jako sekretarz Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole miałam ogromny zaszczyt uczestniczyć w tym jakże doniosłym wydarzeniu.
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie wywiązała się z tego zadania na szóstkę.
Uwieńczeniem wszystkich działań prowadzących do przyjęcia placówki do Klubu Przodujących Szkół było wystąpienie wspaniałego, wprowadzającego w zadumę, pasyjnego przedstawienia pt. ,,W cieniu Jezusa”.
Kultywując tradycję i obrzędy uczniowie wystawili bogaty program artystyczny pt. ,,A to niegdyś tak bywało”.
W roku 2019 Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole obchodzi 30-lecie swojej działalności.
Stowarzyszenie wychodzi do szkół z ogromną paletą propozycji.
Realizacja 12 programów edukacyjno-wychowawczych w tym ,,tradycje i obrzędy – Boże Narodzenie i Wielkanocne”, plenery plastyczne, obozy językowe, ogólnopolskie konkursy plastyczne i literackie, wypoczynek letni i zimowy połączony z różnymi formami edukacyjnymi.
Jestem dumna, że Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu uchwałą rady pedagogicznej rozpoczęła procedurę przystąpienia do Klubu Przodujących Szkół.

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Wł. St. Reymonta

Anna Wojciechowska

[Zobzacz zdjecia]

25 II 2019r. dzieci z Punktu i Oddziału Przedszkolnego wzięły udział w warsztatach manualnych pod hasłem ,,Pluszowe Misie”. Zajęcia odbyły się w ,,Zakątku Odkrywców” w Starym Boryszewie koło Płocka. Przedszkolaki dowiedziały się jak krok po kroku stworzyć własnego, pluszowego misia. Poznały podstawy szycia, uczyły się skupiania uwagi i koncentracji, twórczego podejścia do wykonywanego zadania oraz rozwijały zdolności manualne. Miały możliwość uczestniczenia pokazie brzuchomówstwa i w zabawach ruchowych.
Własnoręczne wykonanie misiów, dostarczyło wszystkim wiele pozytywnych wrażeń i radości.

 Wychowawcy klas