10 grudzień 2018
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Zlot Szkół Reymontowskich
  • im. Władysława Stanisława Reymonta
  • Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Solec
  • Odział Przedszkolny

05.12.2017 r. na scenie Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie odbył się międzyszkolny konkurs profilaktyczny ,,Młodość bez nałogów".Do przeglądu teatrów szkolnych zgłosiło się aż 9 szkół z powiatu gostynińskiego. (Szkoła Podstawowa nr 3 w Gostyninie oraz szkoły ze Zwolenia, Sokołowa, Sannik, Białotarska, Szczawina Kościelnego, Lucienia i Sierakówka)

Ideą konkursu jest zaprezentowanie przez uczniów scenek profilaktycznych obrazujących szkodliwość używek tj. papierosów, alkoholu, dopalaczy, narkotyków. Prezentowane scenki były oceniane wg następujących kryteriów: zgodność doboru repertuaru z tematyką konkursu, oryginalność tekstu, stopień opanowania tekstu przez,, aktorów", oprawa muzyczna oraz ogólne wrażenia artystyczne.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy siódmej: Izabela Jendrzejewska, Kamila Kawałko, Mirela Skalska, Oliwia Toruniewska, Patrycja Ziółkowska, Robert Ciesielski, Kacper Kazmierczak. Wraz z nauczycielką języka polskiego- p.Katarzyną Smyczyńską ułożyli scenariusz, podkład muzyczny i piosenki. Razem z uczniami ze szkoły w Sierakówku i w Sannikach uzyskali najwyższą ocenę - I miejsce i otrzymali nagrodę-aparat fotograficzny. Pomiędzy występami dzieci swoje umiejętności zaprezentowała również gostynińska grupa Pat-u- ,,Schody".

Organizatorami przeglądu była Szkoła Podstawowa w Sierakówku oraz Komendant Powiatowej Policji w Gostyninie.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w przeglądach teatrów szkolnych.