10 grudzień 2018
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Zlot Szkół Reymontowskich
  • im. Władysława Stanisława Reymonta
  • Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Solec
  • Odział Przedszkolny

[Więcej zdjęć]

Dnia 13.10.2017 r. w godzinach popołudniowych uczniowie klas I – IV w ramach zajęć gimnastyki korekcyjnej pojechali na pływalnię do Gostynina. Głównym celem wyjazdu było rozwijanie aktywności ruchowej wśród dzieci oraz korygowanie istniejących wad postawy. Gry, zabawy i ćwiczenia w wodzie przyniosły wszystkim uczestnikom nie tylko korzyści zdrowotne, ale także wiele radości i przyjemnych wrażeń. Organizatorem wyjazdu była p. Iwona Dębińska, a opiekę nad grupą sprawowała p. Ewa Sobczyk i p. Ewa Patrowicz.

Iwona Dębińska