10 grudzień 2018
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Zlot Szkół Reymontowskich
  • im. Władysława Stanisława Reymonta
  • Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Solec
  • Odział Przedszkolny

Co się zmieni w nowym roku szkolnym?
- uczniowie po klasie szóstej rozpoczną naukę w siódmej,
- rozpocznie się wygaszanie gimnazjów, szkoły
nie przeprowadzą naboru do I klasy,
- wprowadzone zostaną nowe podstawy programowe w klasach I,
IV oraz VII,
- nie będzie sprawdzianu szóstoklasisty,
- do 31 marca samorządy mają opracować i uchwalić
nową sieć szkół.


[Zobacz informator]