23 czerwiec 2021

Punkt Przedszkolny dla dzieci 3, 4 i 5 letnich

przy Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Solcu.


Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 16:00.

Realizujemy Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego.

Stosujemy różnorodne metody i formy pracy. Zapewniamy serdeczną, rodzinną atmosferę.
Dbamy o wszechstronny rozwój każdego wychowanka, zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami, zainteresowaniami i zdolnościami.

Dzieci biorą udział w bezpłatnych zajęciach jak również z zajęć rytmiki, języka angielskiego oraz logopedy. Mogą także uczęszczać na dodatkowe zajęcia, zgodnie z sugestiami rodziców
i zainteresowaniami dzieci, np. taniec ludowy.

Dysponujemy nowocześnie wyposażonymi salą. Korzystamy z atrakcyjnego placu zabaw na terenie szkoły. Zapewniamy atrakcyjne zajęcia w estetycznym i bezpiecznym otoczeniu.

Jesteśmy placówką promującą zdrowy styl życia. Stwarzamy możliwość rozwijania u dzieci zainteresowań czytelniczych poprzez współpracę z Gminą Biblioteką Publiczną. Uczestniczymy w
wydarzeniach kulturalnych organizowanych na terenie naszej szkoły. Naszą tradycją są takie uroczystości jak: Andrzejki, Mikołajki, dzień babci i Dziadka, Dzień Mamy, Dzień Dziecka. Organizowane są również atrakcyjne wycieczki, wyjścia do teatru, kina. Codziennie korzystamy ze spacerów na świeżym powietrzu.

Ponadto zapewniamy:

-opiekę pedagoga szkolnego;

-pomoc logopedyczną;

-opiekę stomatologa.

Utrzymujemy stały kontakt z rodzicami naszych wychowanków poprzez spotkania indywidualne oraz grupowe.

W Punkcie Przedszkolnym pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która systematycznie doskonali swoje umiejętności poprzez udział w studiach podyplomowych, kursach
i szkoleniach.