11 grudzień 2018

1. ,,Czym skorupka za młodu nasiąknie”      
   


2. Edukacja Ogólna Projekt partnerski z ZDZ
w Płocku i Szkołą Podstawowa w Trębkach
10.1.1 RPO WM -