• "Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym" - Wł. St. Reymont.
  • Pasowanie na ucznia klasy pierwszej
  • Zlot szkół im. Władysława Stanisława Reymonta
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Bóg - Honor - Ojczyzna

Sprzęt z projektu "Laboaratoria Przyszłości".

Zdjęcia wykonano za pomocą aparatu cyfrowego otrzymanego w ramach projektu edukacyjnego "Laboratoria Przyszłości".

 

[Zobacz więcej]

 

Pierwsze kroki w programowaniu - "Laboaratoria Przyszłości".

W ramach projektu edukacyjnego "Laboratoria Przyszłości" otrzymaliśmy regulowane krzesła i stoły, na których odbywają się zajęcia w klasie pierwszej.

[Zobacz więcej]

 

Pierwsze kroki w projektowaniu w 3D - Tinkercad - "Laboaratoria Przyszłości".

W klasie VII podjęliśmy pierwsze próby modelowania w Tinkercad. Dzięki drukarce 3D, którą otrzymaliśmy w ramach projektu edukacyjnego "Laboratoria Przyszłości", mogliśmy wydrukować modele 3D, które wcześniej zaprojektowaliśmy.

 

[Zobacz więcej]

 

 

.