• "Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym" - Wł. St. Reymont.
 • Pasowanie na ucznia klasy pierwszej
 • Zlot szkół im. Władysława Stanisława Reymonta
 • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
 • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
 • Bóg - Honor - Ojczyzna

[Więcej zdjeć]

Konkurs  odbył się 27 maja 2022 r.

Jego celem było:

 • popularyzacja twórczości Reymonta,
 • rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich,
 • poszukiwanie nowatorskich interpretacji utworów Reymonta,
 • rozbudzanie wrażliwości na piękno prozy Reymonta,
 • wyszukiwanie i promocja nowych talentów.

Jury w składzie:

-dyr. B. Filińska. K. Smyczyńska, J. Kołodziejczak wzięły pod uwagę:

 • znajomość tekstu na pamięć,
 • tempo, intonację, modulację głosu,
 • kulturę słowa,
 • ogólny wyraz artystyczny.

Wyniki konkursu.

I miejsce-Agnieszka Szkopińska

II miejsce-Łucja Marciniak

III miejsce-Malwina Szkopińska

Wyróżnienie-Natalia Popek

Agnieszka Szkopińska będzie reprezentować naszą szkołę w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim- ,,Mówimy Reymontem” w Gołębiewku k. Kutna.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w recytacji fragmentów utworów naszego patrona szkoły -Władysława Stanisława Reymonta.

                                                                                          Katarzyna Smyczyńska

.