20 wrzesień 2021
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Zlot Szkół Reymontowskich
  • im. Władysława Stanisława Reymonta
  • Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Solec
  • Odział Przedszkolny
SUKCES MARCELA CICHOCKIEGO,
UCZNIA KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁ. ST. REYMONTA W SOLCU,
 W WIOSENNYM KONKURSIE TALENTÓW
 

          6 maja 2021r. w Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Sokołowie odbyło się rozstrzygnięcie WIOSENNEGO KONKURSU TALENTÓW. Celem konkursu było poszukiwanie inspiracji do rozwijania u dzieci i młodzieży różnych zainteresowań i talentów oraz dzielenie się swoimi osiągnięciami i umiejętnościami z innymi.

Przedmiotem konkursu było nagranie filmu ukazującego talent lub umiejętność uczestnika.

Komisja konkursowa oceniała:

- oryginalność i sposób przedstawienia talentu,

- ogólne wrażenie artystyczne wykonanego filmu. 

Uczeń klasy III, Marcel Cichocki, nagrał film pt. "Młody mechanizator", co zostało uhonorowane i decyzją komisji konkursowej nagrodzone.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w rozwijaniu swoich zainteresowań i talentów.

                                       Wychowawczyni: Iwona Dębińska