20 wrzesień 2021
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Zlot Szkół Reymontowskich
  • im. Władysława Stanisława Reymonta
  • Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Solec
  • Odział Przedszkolny

W dniu 15 grudnia 2020 r. w Gminnym Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem odbyło się rozstrzygnięcie Konkursu Świątecznego na Rodzinną Szopkę Bożonarodzeniową. Celem konkursu było twórcze zaangażowanie dzieci i ich opiekunów, ale przede wszystkim  pielęgnowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

Do konkursu zgłoszono łącznie 10 szopek, w których komisja oceniała:

• zgodność z tematyką;

• dobór i wykorzystanie materiałów;

• estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji;

• walory plastyczne.

 Uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Solcu wraz z opiekunami wykonali piękne szopki, co zostało uhonorowane i decyzją komisji konkursowej nagrodzone.

 II miejsce  zajęła rodzina Brodów z Solca, która otrzymała nagrodę finansową
w wysokości 350 zł.

 Wyróżniona nagrodą finansową w wysokości 150 zł została Karolina Bartczak
z Ruszkowa.

 Wszystkim uczestnikom  gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 Wychowawca:  Iwona Dębińska