20 wrzesień 2021
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Zlot Szkół Reymontowskich
  • im. Władysława Stanisława Reymonta
  • Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Solec
  • Odział Przedszkolny

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

zgodnie z treścią pisma Komendanta Miejskiego Policji w Płocku, skierowanego do Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zamieszczenie na stronach internetowych kierowanych przez Państwa szkół i placówek oraz rozpowszechnienie za pomocą dziennika elektronicznego, linku do spotu profilaktycznego o tematyce związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży, adresowanego głównie do rodziców: 

https://drive.google.com/file/d/1f7TVddZbsjRQtqwLhV6NCi49Y02Zgm6L/view