20 wrzesień 2021
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Zlot Szkół Reymontowskich
  • im. Władysława Stanisława Reymonta
  • Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Solec
  • Odział Przedszkolny

Ogłoszenie

W związku ze Zbliżającym się Świętem Zmarłych

          samorząd szkolny organizuje akcję

"Znicz'',

która będzie trwała od 19 X do 30 X 2020r.

Tegoroczna akcja jest pod hasłem:

             "Światełko pamięci".

Uczniowie klas 0 - III - znicze przynoszą do swojego wychowawcy.

Uczniów klas IV - VIII prosimy, aby przyniesione znicze zostawiali w sali 206.

Zebrane znicze "Światełka pamięci" zapłoną na mogiłach żołnierzy, powstańców oraz na grobach tych, którzy nie mają już swoich bliskich.

                                                        Członkowie SU wraz z opiekunem