20 wrzesień 2021
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Zlot Szkół Reymontowskich
  • im. Władysława Stanisława Reymonta
  • Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Solec
  • Odział Przedszkolny

[Zobacz zdjęcia]

"Bo nauczyciel jest kapitanem,

  co na okręcie dookoła świata

 płynie wraz z nami przez szkolne lata".

Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej był zupełnie inny niż w ubiegłych latach. Nie było wspólnych wyjść klasowych i uroczystych akademii. W ten szczególny dzień członkowie Samorządu Uczniowskiego przy Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Solcu złożyli nauczycielom oraz pracownikom obsługi i administracji serdeczne życzenia i wręczyli kwiaty.

                                                    Przewodnicząca SU : Maja Kurek