29 listopad 2020
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Zlot Szkół Reymontowskich
  • im. Władysława Stanisława Reymonta
  • Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Solec
  • Odział Przedszkolny

 

28 września w drodze głosowania został wybrany nowy Zarząd SU. Wolą uczniów w SU działać będą:

Maja Kurek - przewodnicząca,

Urszula Serwicka - zastępca,

Julia Zielińska - sekretarz,

Weronika Łykowska oraz Nikola Serwicka - skarbnik.

Składam serdeczne gratulacje nowemu zarządowi i życzę wielu wspaniałych pomysłów. Liczę na Wasze zaangażowanie i odpowiedzialne pełnienie powierzonych Wam funkcji.

                                         

Opiekun SU: Iwona Dębińska