29 listopad 2020
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Zlot Szkół Reymontowskich
  • im. Władysława Stanisława Reymonta
  • Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Solec
  • Odział Przedszkolny

W niedzielę, 13 września, mieszkańcy Gminy Gostynin podziękowali Panu Bogu za dar tegorocznych plonów.

Uroczystość miała miejsce w Kościele św. Wojciecha w Solcu w czasie sumy parafialnej o godz. 11:30, której przewodniczył oraz homilię wygłosił Proboszcz parafii w Solcu, ks. Sławomir Buńkowski. We Mszy Świętej uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych oraz zaproszeni goście. W uroczystości uczestniczyły Poczty Sztandarowe trzech zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych z Solca, Huty Nowej i Rębowa, jak również Poczet Sztandarowy Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Solcu.

Najserdeczniejsze słowa podziękowania, wszystkim rolnikom Gminy Gostynin, złożył Wójt Gminy Gostynin Pan Edmund Zieliński: "Szanowni mieszkańcy, drodzy Państwo, bardzo byśmy chcieli, żeby polski rolnik już tylko żywił, a nie musiał jeszcze bronić, by miał stabilność swojej działalności, by jego praca darzona była szacunkiem, by w swojej małej ojczyźnie czuł się wolny i szczęśliwy. Drodzy rolnicy, w tym zacnym dniu, w którym dziękujemy dobremu i miłosiernemu Bogu za tegoroczne plony, chcę wam wszystkim jeszcze raz z całego serca podziękować za wasz rolniczy trud i postawę, jeszcze raz życzyć wszelkiej pomyślności, satysfakcji z waszej pracy, a w kolejnym roku obfitych plonów, wysokich cen w skupach i dobrej pogody. Niech się wasze gospodarstwa rozwijają i modernizują stając się jeszcze bardziej wydajne, efektywne i konkurencyjne, a jednocześnie dają wam powody do dumy i satysfakcji. Niech polska wieś będzie „spiżarnią” wartości, gdzie ciężka praca, odpowiedzialność i rodzina są filarami."

Przepiękne, dożynkowe dekoracje, na zewnątrz, jak i wewnątrz kościoła, wieniec oraz chleb dożynkowy został przygotowany przez mieszkańców Krzywia. Wieniec, w swoich przepięknych ludowych strojach, niosły Przedstawiciele Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Solec.Oprawę muzyczną liturgii zapewniły: Gminny Chór Vox Cordis oraz Gminna Orkiestra Dęta Foxodeon pod dyrekcją Pani Katarzyny Lisickiej, przy akompaniamencie Pana Maćka Bieńka.

Przy wyjściu z kościoła na wszystkich czekał słodki poczęstunek przygotowany przez Koła Gospodyń Wiejskich z Solca i Wrzącej oraz parafian.

 Żródło: gminagostynin.pl