29 listopad 2020
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Zlot Szkół Reymontowskich
  • im. Władysława Stanisława Reymonta
  • Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Solec
  • Odział Przedszkolny

 Drodzy  Rodzice

      Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w związku ze stopniowym wznowieniem pracy szkół od dnia 25 maja do 07 czerwca 2020 roku szkoła organizuje konsultacje dla uczniów klasy ósmej szkoły podstawowej z nauczycielami prowadzącymi zajęcia, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty.

   Od dnia 01 czerwca do 07 czerwca 2020 roku szkoła będzie organizowała konsultacje dla pozostałych uczniów, którzy zgłosili potrzebę uczestniczenia w konsultacjach z poszczególnych przedmiotów w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości jakie powstały podczas zdalnego nauczani.

   Harmonogram konsultacji oraz procedury związane z uczestnictwem uczniów w zajęciach na terenie szkoły zostaną umieszczone na stronie szkoły oraz wysłane bezpośrednio do osób, które zgłosiły potrzeby uczestniczenia w konsultacjach.

W załączeniu harmonogram konsultacji dla klasy VIII

 Gorąco pozdrawiam
Ana Wojciechowska
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Wł. St. Reymonta w Solcu